Giới thiệu quy trình giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại Sở GDCK Hà Nội

Nơi ban hành Sở GDCK Hà nội
Loại Văn Bản Quyết định
Số Văn Bản 164/QĐ-SGDHN
Tên Văn Bản Quy trình giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại Sở GDCK Hà Nội
Người ký Tổng Giám đốc Trần Văn Dũng
Ngày đăng tin 23 – 03 – 2015
Nội dung tóm tắt
Ngày 23/03/2015, Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội đã ký Quyết định về việc Ban hành Quy trình giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương. Quyết định này có hiêu lực từ ngày 08/05/2015, thay thế Quyết định số 65/QĐ-SGDHN về việc ban hành Quy trình giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương và Quyết định 488/QĐ-SGDHN về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Quy trình giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương. Chi tiết trong văn bản đính kèm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.