Hà Nội công bố bổ sung 4 dự án đất cho nhà đầu tư lựa chọn

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3415/QĐ-UBND, bổ sung danh mục các dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố năm 2015 (nguồn vốn ngoài ngân sách).

Theo quyết định, bổ sung 4 dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư, cụ thể: Xây dựng siêu thị gắn với khu thương mại dịch vụ phụ trợ (Quốc Oai), xây dựng khu thương mại dịch vụ (Thanh Trì), công trình công cộng, chợ thương mại và dự án chợ thương mại (Hoài Đức).

Liên quan đến nhiệm vụ trên, UBND Hà Nội yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổ chức công bố danh mục các dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt; hướng dẫn đơn vị được giao làm bên mời thầu tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND các huyện: Quốc Oai, Thanh Trì, Hoài Đức thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hà Nội và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện. Tổng hợp danh mục các công trình, dự án thu hồi đất hàng năm; nhu cầu sử dụng đất, chuyển đổi đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định; triển khai các nhiệm vụ liên quan khác, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về quản lý đất đai.

Sở Quy hoạch Kiến trúc, Viện Quy hoạch Xây dựng rà soát, cập nhật bổ sung các thông tin, chỉ tiêu quy hoạch của các dự án được phê duyệt danh mục vào các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; cung cấp các chỉ tiêu quy hoạch cụ thể cho các đơn vị được giao làm bên mời thầu, làm cơ sở tổ chức đấu thầu…

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố chủ động phối hợp với sở, ngành liên quan và UBND các huyện hoàn thiện thủ tục điều kiện pháp lý về quản lý đầu tư, quản lý đất đai và quy định khác liên quan đảm bảo việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đúng quy định pháp luật

Leave a Reply

Your email address will not be published.