HAG chuyển đổi trái phiếu từ 25.000 đồng xuống 19.645 đồng/cp

HAG sẽ phát hành cổ phần chuyển đổi cho các chủ sở hữu trái phiếu dưới hình thức phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư. Thời điểm phát hành là bất kỳ thời điểm nào từ ngày 01/08/2013 đến ngày đến hạn.

Ngày 31/07/2015, Đại hội cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã: HAG) đã thông qua việc sửa đổi một số điều khoản và điều kiện của trái phiếu HAG-CB2011.

Đây là số trái phiếu đã được HAG phát hành cho Northbrooks Investments Pte Ltd theo phương án phát hành trái phiếu đã được ĐHCĐ thông qua ngày 18/08/2010 với lãi suất tiền gửi cộng 3%/năm. Nghị quyết mới này thông qua việc mức lãi suất nói trên áp dụng kể từ ngày 01/09/2015.

Nghị quyết cũng điều chỉnh giá chuyển đổi từ 25.000 đồng/cp xuống còn 19.645 đồng/cp.

ĐHCĐ đã phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ, phát hành và niêm yết bổ sung số cổ phần mới được phát hành để chuyển đổi trái phiếu HAG-CB2011.

Theo đó, HAG sẽ phát hành cổ phần chuyển đổi cho các chủ sở hữu trái phiếu dưới hình thức phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư. Thời điểm phát hành là bất kỳ thời điểm nào từ ngày 01/08/2013 đến ngày đến hạn. Tổng giá trị trái phiếu được chuyển đổi là 1.100 tỷ. Số cổ phần mới dự kiến phát hành do HĐQT HAG quyết định sao cho tổng số cổ phần chuyển đổi sẽ không vượt quá 8% tổng số cổ phần phổ thông sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published.