Hải quan TP.HCM rút ngắn 1/3 thời gian làm hồ sơ

Cục Hải quan TPHCM vừa chỉ đạo các chi cục phấn đấu rút ngắn khoảng 1/3 thời gian, giải quyết nhanh chóng và hoàn thành hồ sơ đối với các lĩnh vực liên quan đến thủ tục hải quan.

Theo đó, đối với thủ tục xét miễn thuế, xét giảm thuế từ 15 ngày xuống còn 10 ngày; đối với thủ tục hoàn thuế, hoàn thuế trước- kiểm tra sau giảm từ 6 ngày xuống còn 3 ngày; kiểm tra trước, hoàn thuế sau từ 40 ngày xuống còn 30 ngày; tham vấn từ 30 ngày xuống còn 20 ngày; kiểm tra sau thông quan tại trụ sở hải quan từ 60 ngày xuống còn 40 ngày.

Bên cạnh đó, theo Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Nguyễn Hữu Nghiệp, trong thời gian qua, một số doanh nghiệp sau khi nộp thuế đều yêu cầu ngân hàng thương mại cung cấp chứng từ thanh toán (chứng từ giấy) để xuất trình với cơ quan Hải quan khi thông quan hàng hóa hoặc giải phóng hàng hóa, gây phiền hà cho các bên liên quan.

Để cải thiên môi trường nộp thuế, hạn chế tối đa việc xuất trình chứng từ nộp tiền, Tổng cục Hải quan đã xây dựng và cung cấp chức năng trên hệ thống cho phép các doanh nghiệp xuất nhập khẩu quyền tra cứu thông tin giấy nộp tiền tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.

Cục Hải quan TP.HCM đã gửi công văn, cung cấp thông tin hướng dẫn tra cứu đến Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại, ngân hàng hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM để hướng dẫn doanh nghiệp tra cứu thông tin nộp tiền ngay khi đã chuyển thông điện nộp tiền thành công trên hệ thống.

Ông Nguyễn Hữu Nghiệp khẳng định, doanh nghiệp không cần xuất trình chứng từ giấy nộp tiền cho cơ quan Hải quan khi làm thủ tục thông quan hàng hóa hoặc giải phóng hàng.

Những trường hợp đã có thông tin nộp tiền trên hệ thống mà công chức hải quan vẫn yêu cầu doanh nghiệp xuất trình chứng từ giấy, đề nghị doanh nghiệp phản ánh ngay với lãnh đạo chi cục hải quan nơi doanh nghiệp làm thủ tục hoặc lãnh đạo Cục Hải quan TPHCM qua các số điện thoại đường dây nóng niêm yết công khai tại các điểm làm thủ tục hải quan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.