Hàng loạt ngân hàng được điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng

Techcombank được điều chỉnh lên 30%, VPBank lên 18%, Nam Á lên 25%, SHB lên 15%, VIB lên 20%, LienVietPostBank lên 30%, Vietcombank và VietinBank lên 16%, TPBank lên 35%…

Ngày 08/7/5015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chấp thuận điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2015 cho một số ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng tối đa của một số ngân hàng TMCP, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sau khi được chấp thuận điều chỉnh, cụ thể như sau:

Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam (VietinBank) là 16%;

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là 16%;

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) là 35%;

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) là 35%;

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank) là 30%;

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) là 30%;

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là 18%;

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) là 25%;

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) là 15%;

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) là 20%;

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoVietBank) là 36%;

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia chi nhánh Hà Nội là 30%; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh là 30%; Ngân hàng thương mại Taipei Fubon chi nhánh Bình Dương là 20%;

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) là 24%;

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam là 20%;

Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered Việt Nam là 30%;

Ngân hàng Korea Exchange Bank chi nhánh Hà Nội là 35%.

Thống đốc NHNN cũng chấp thuận mức dư nợ tín dụng tối đa đến ngày 31/12/2015 của một số ngân hàng, cụ thể:

Ngân hàng Kookmin chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh là 1.950 tỷ đồng; Ngân hàng Woori chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh là 3.990 tỷ đồng; Ngân hàng Oversea – Chinese Banking Corporation Chi Nhánh thành phố Hồ Chí Minh là 344 tỷ đồng; Ngân hàng DBS Bank Ltd chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh là 1.050 tỷ đồng; Ngân hàng thương mại Taipei Fubon chi nhánh Hà Nội là 1.510 tỷ đồng; Ngân Hàng The Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd chi Nhánh Thành Phố Hà Nội là 6.895 tỷ đồng; Ngân hàng Industrial and Commercial Bank of China chi nhánh Hà Nội là 4.485 tỷ đồng; Ngân hàng PNP Paribas chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh là 5.000 tỷ đồng; Ngân hành Citibank, NA chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh là 2.790 tỷ đồng; Ngân hàng Taipei Fubon chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh là 2.905 tỷ đồng.

Thống đốc NHNN yêu cầu các ngân hàng trên tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về hoạt động tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo an toàn hệ thống và góp phần ổn định thị trường tiền tệ, như sau:

Thực hiện việc cấp tín dụng đối với khách hàng theo đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo của NHNN về các giải pháp hoạt động tín dụng trong năm 2015.

Kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng huy động vốn, đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn để thực hiện cấp tín dụng; chấp hành các quy định của pháp luật về tỷ lệ bảo đảm an toàn, ngoại hối, quản trị rủi ro và giới hạn cấp tín dụng đối với khách hàng; kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng nhằm đảm bảo chất lượng tín dụng và hạn chế phát sinh nợ xấu.

Mở rộng tín dụng gắn với bảo đảm cơ cấu tín dụng phù hợp, trong đó tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các phương án, dự án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả cao, giám sát chặt chẽ cho vay các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro (bất động sản, dự án thu hồi vốn thời gian dài…).

Xây dựng và cam kết thực hiện các giải pháp quản lý rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng và gửi NHNN Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Vụ Chính sách tiền tệ) trước ngày 31/7/2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *