Hãy kiểm tra lại túi tiền và chọn cho mình một căn nhà ở Mỹ

Trang web HSH.com đã tính toán mức thu nhập năm cần thiết để có thể mua nhà tại 17 thành phố của Mỹ. Và dưới đây là kết quả:

17. Minneapolis

Dân số: 407.207

Giá nhà trung bình: $229.200

Tiền trả góp hàng tháng: $1.189

Mức thu nhập hàng năm cần thiết để mua nhà: $51.000

16. Dallas

Dân số: 2.518.638

Giá nhà trung bình: $215.200

Tiền trả góp hàng tháng: $1.235

Mức thu nhập hàng năm cần thiết để mua nhà: $53.000

15. Houston

Dân số: 2.076.189

Giá nhà trung bình: $221.100

Tiền trả góp hàng tháng: $1.252

Mức thu nhập hàng năm cần thiết để mua nhà: $53.500

14. Philadelphia

Dân số: 1.517.628

Giá nhà trung bình: $231.700

Tiền trả góp hàng tháng: $1.269

Mức thu nhập hàng năm cần thiết để mua nhà: $54.500

13. Baltimore

Dân số: 640.064

Giá nhà trung bình: $254.500

Tiền trả góp hàng tháng: $1.303

Mức thu nhập hàng năm cần thiết để mua nhà: $56.000

12. Chicago

Dân số: 2.824.584

Giá nhà trung bình: $230.500

Tiền trả góp hàng tháng: $1.424

Mức thu nhập hàng năm cần thiết để mua nhà: $61.000

11. Sacramento

Dân số: 479.686

Giá nhà trung bình: $291.000

Tiền trả góp hàng tháng: $1.435

Mức thu nhập hàng năm cần thiết để mua nhà: $61.500

10. Miami

Dân số: 417.650

Giá nhà trung bình: $289.900

Tiền trả góp hàng tháng: $1.476

Mức thu nhập hàng năm cần thiết để mua nhà: $63.500

9. Portland

Dân số: 609.456

Giá nhà trung bình: $314.800

Tiền trả góp hàng tháng: $1.516

Mức thu nhập hàng năm cần thiết để mua nhà: $65.000

8. Denver

Dân số: 649.495

Giá nhà trung bình: $362.900

Tiền trả góp hàng tháng: $1.631

Mức thu nhập hàng năm cần thiết để mua nhà: $70.000

7. Seattle

Dân số: 652.405

Giá nhà trung bình: $385.300

Tiền trả góp hàng tháng: $1.822

Mức thu nhập hàng năm cần thiết để mua nhà: $78.000

6. Washington, D.C.

Dân số: 582.049

Giá nhà trung bình: $403.800

Tiền trả góp hàng tháng: $1.937

Mức thu nhập hàng năm cần thiết để mua nhà: $83.000

5. Boston

Dân số: 645.966

Giá nhà trung bình: $414.600

Tiền trả góp hàng tháng: $2.010

Mức thu nhập hàng năm cần thiết để mua nhà: $86.000

4. Los Angeles

Dân số: 3.794.640

Giá nhà trung bình: $445.200

Tiền trả góp hàng tháng: $2.060

Mức thu nhập hàng năm cần thiết để mua nhà: $88.500

3. New York City

Dân số: 8.213.839

Giá nhà trung bình: $410.400

Tiền trả góp hàng tháng: $2.117

Mức thu nhập hàng năm cần thiết để mua nhà: $91.000

2. San Diego

Dân số: 1.284.347

Giá nhà trung bình: $547.800

Tiền trả góp hàng tháng: $2.446

Mức thu nhập hàng năm cần thiết để mua nhà: $105.000

1. San Francisco

Dân số: 777.660

Giá nhà trung bình: $841.600

Tiền trả góp hàng tháng:$3.684

Mức thu nhập hàng năm cần thiết để mua nhà:$158.000

Leave a Reply

Your email address will not be published.