HDBank hợp tác chiến lược với ngân hàng Hàn Quốc

Ngày 08/05, tại TPHCM, Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM đã ký kết hợp tác chiến lược với Hana Bank (trực thuộc Tập đoàn tài chính Hana Group, là một trong 3 ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Hàn Quốc), chính thức xác lập mối quan hệ hợp tác kinh doanh giữa hai ngân hàng

18

Theo đó, hai ngân hàng phối hợp để hỗ trợ cung cấp thông tin, tư vấn cho khách hàng về môi trường kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam, các quy định của pháp luật Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, chia sẻ thông tin các ngành công nghiệp tại Hàn Quốc và Việt Nam, kết hợp kinh doanh,  giới thiệu những khách hàng tiềm năng trong các lĩnh vực công nghiệp ở mỗi quốc gia, phối hợp tổ chức những chương trình đào tạo nhân viên và các hình thức thăm viếng khác…

Hợp tác giữa HDBank và Hana Bank sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của hai bên trong các lĩnh vực như Hỗ trợ về nguồn vốn, Hợp tác về tài chính doanh nghiệp, Cho vay đồng tài trợ; các dịch vụ ngân hàng như chuyển tiền kiều hối, thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, giao dịch ngoại hối, dịch vụ thẻ ATM, liên kết phát hành thẻ tín dụng…

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *