Hơn 48 tỷ đồng được khối ngoại hối mua ròng bởi vì đâu?

Phiên ngày 18/6, khối ngoại giao dịch vẫn khá sôi động, họ mua vào hơn 10,2 triệu cổ phiếu, trị giá gần 219,2 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 7,2 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 171 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt hơn 3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là trên 48 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại có phiên mua ròng thứ 3 liên tiếp, tuy nhiên, giá trị mua ròng ở phiên hôm nay đã giảm 71% so với phiên trước và chỉ đạt hơn 26 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng là hơn 2 triệu cổ phiếu. Trong đó, họ mua vào 9 triệu cổ phiếu và bán ra hơn 7 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào đạt hơn 194 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là hơn 168 tỷ đồng.

SSI phiên hôm nay được mua ròng 800.700 cổ phiếu. Bên cạnh đó, STB và DPM được mua ròng lần lượt 745.980 cổ phiếu và 332.920 cổ phiếu.

Chiều ngược lại, VIC bất ngờ bị khối ngoại bán ròng 917.530 cổ phiếu (46,3 tỷ đồng). NT2 tiếp tục bị bán ròng 385.510 cổ phiếu.

Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 21,9 tỷ đồng (tăng mạnh 54% so với giá trị mua ròng phiên trước), tương ứng khối lượng mua ròng là hơn 1 triệu cổ phiếu. Đây cũng là phiên mua ròng thứ 18 liên tiếp của khối ngoại trên HNX , với tổng giá trị mua ròng là gần 307 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại trên HNX mua vào hơn 1,26 triệu cổ phiếu, trong khi bán ra chỉ 285.700 cổ phiếu, với giá trị mua vào đạt 24,8 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là hơn 2,9 tỷ đồng.

Đáng chú ý, PVS tiếp tục được khối ngoại mua ròng 371.600 cổ phiếu. Như vậy, PVS đã được khối ngoại mua ròng 13 phiên liên tiếp, với tổng khối lượng mua ròng là hơn 4,6 triệu cổ phiếu. Bên cạnh đó, phiên hôm nay VND cũng được mua ròng 150.000 cổ phiếu. Trong khi đó, khối ngoại trên HNX bán ròng không quá mạnh ở phiên hôm nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *