HPC thua lỗ gần 10 tỷ đồng trong quý II

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (mã HPC – HNX) đã công bố BCTC quý II/2015 với kể quả khá tiêu cực.

Cụ thể, doanh thu quý II/2015 của HPC đạt hơn 9,3 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Kỳ này, doanh thu môi giới của công ty giảm 53% xuống mức hơn 1,79 tỷ đồng. Doanh thu khác cũng giảm 43% xuống hơn 3 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh thu tự doanh của công ty đạt hơn 4 tỷ đồng, gấp 10,8 lần cùng kỳ năm trước.

Quý II/2015, hai khoản chi phí hoạt động kinh doanh và chi phí QLDN của công ty đều tăng mạnh so với cùng kỳ. Trong đó, chi phí hoạt động kinh doanh đạt hơn 12,3 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ. Chi phí QLDN cũng gấp 2,1 lần quý II/2014 và đạt hơn 7 tỷ đồng.

Kết quả, HPC ghi nhận mức lỗ sau thuế quý II/2015 là gần 10 tỷ đồng gấp 7,7 lần mức lỗ của quý II/2014.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, HPC đạt hơn 16,9 tỷ đồng doanh thu, giảm 19,4% so với cùng kỳ. Công ty lỗ sau thuế 6 tháng hơn 9,6 tỷ đồng, cùng kỳ, HPC lãi hơn 6,2 tỷ đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.