Hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết

Nơi ban hành Bộ Tài chính
Loại Văn Bản Thông tư
Số Văn Bản 01/2015/TT-BTC
Tên Văn Bản Hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết
Người ký Thứ trưởng Trần Xuân Hà
Ngày đăng tin 05 – 01 – 2015
Nội dung tóm tắt
Ngày 05/01/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 01/2015/TT-BTC hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết. Chi tiết xem văn bản đính kèm

Leave a Reply

Your email address will not be published.