Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Nơi ban hành Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Loại Văn Bản Quyết định
Số Văn Bản 714/QĐ_UBCK
Tên Văn Bản Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Người ký Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Liên Hoa
Ngày đăng tin 22 – 09 – 2014
Nội dung tóm tắt
Ngày 22/9/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết địnhh số 714/QĐ-UBCK hướng dẫn thực hiện Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Chi tiết trong văn bản đính kèm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *