KDC thu lãi khủng từ việc nhượng lại mảng bánh kẹo

Hoạt động chuyển nhượng công ty con đã giúp Tập đoàn Kido thu về khảng 6.500 tỷ đồng tiền lãi. Tài sản của Tập đoàn đã tăng thêm 76% sau khi thực hiện thương vụ này.

CTCP Tập đoàn Kido (mã KDC- HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2015. là nguyên nhân chính giúp Kido đạt được mức lợi nhuận khổng lồ.

Trong kỳ, hoạt động kinh doanh vẫn tăng trưởng đều đặn với doanh thu bán hàng tăng 14,3% so với quý II/2014. Biên lãi gộp giảm nhưng vẫn ở mức cao hơn 37,6%.

Yếu tố đột biến khiến cho kết quả kinh doanh của Kido tăng vọt chính là việc Tập đoàn này thực hiện chuyển nhượng 80% CTCP Kinh Đô Bình Dương (BKD). Doanh thu tài chính trong kỳ đạt 6.538 tỷ đồng, trong đó riêng doanh thu hoạt động tài chính khác đạt 6.556 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng tăng mạnh chủ yếu do Kido ghi nhận chi phí hoạt động tài chính khác hơn 44 tỷ đồng.

Với nguồn thu “khủng” trên, Kido lãi trước thuế 6.535 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 60 tỷ đồng. Riêng kết quả kinh doanh quý này đã giúp Kido hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra (6.500 tỷ đồng).

Năm 2015, Kido đề ra kế hoạch doanh thu khá thận trọng 3.000 tỷ đồng, giảm 40% so với năm trước. Sau nửa năm, doanh thu bán hàng đã hoàn thành 74,12% kế hoạch.

Hoạt động kinh doanh của Kido hai quý đầu năm được ghi nhận dựa trên 100% doanh thu & lợi nhuận của mảnh bánh kẹo. Nhưng hai quý còn lại, sau khi Kido đã hoàn tất chuyển nhượng 80% mảng này, Kido chỉ ghi nhận 20% kết quả kinh doanh từ BKD.

Tính đến thời điểm 30/6, thương vụ trên giữa Kido và Mondelez vẫn chưa hoàn tất. Phải thu cuối quý là hơn 8.443 tỷ đồng. Phải tới giữa tháng 7/2015, Kido mới nhận tiền về. Ngay sau khi kết thúc chuyển giao, Kido đã ra thông báo chi tiết về kế hoạch chi 4.700 tỷ đồng để trả cổ tức đặc biệt 200%.

Trong khi tài sản của Kido đầu năm đạt 7.218 tỷ đồng thì tổng tài sản của Tập đoàn cuối quý II là 13.506 tỷ đồng, tăng thêm 76% sau khi thực hiện thương vụ này. Sau khi chi trả cổ tức, tài sản của công ty sẽ giảm còn khoảng 8.806 tỷ đồng. Ngoài nghĩa vụ trả cổ tức cho các cổ đông, do lợi nhuận tăng vọt nên thuế TNDN của KDC cũng tăng đáng kể. Khoản Phải trả nhà nước đến cuối kỳ tăng từ hơn 7 tỷ đồng hồi đầu năm lên 1.377 tỷ đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.