Khai thác dầu thô và than cùng bắt tay chịu lỗ

Bộ Công Thương vừa có báo cáo tình hình phát triển ngành công thương tháng 7. Trong đó, hai ngành dầu khí và khai thác than khoáng sản có sự suy giảm đáng kể.

Ngành dầu khí: Các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tiếp tục triển khai tích cực, bám sát với kế hoạch đề ra.

Sản lượng dầu thô khai thác tháng 7 ước đạt 1,3 triệu tấn, giảm 7,7% so với tháng 7 năm 2014, tính chung 7 tháng ước đạt 10,6 triệu tấn, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2014;

Sản lượng khai thác khí tháng 7 ước đạt 0,8 tỷ m3, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm 2014, tính chung 7 tháng đầu năm ước đạt 6,2 tỷ m3, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2014;

Sản lượng LPG tháng 7 ước đạt 47 nghìn tấn, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm 2014, tính chung 7 tháng ước đạt 409,9 nghìn tấn, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Về chế biến dầu khí, sản lượng xăng dầu tháng 7 ước đạt 513,9 nghìn tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2014, tính chung 7 tháng ước đạt 4 triệu tấn, tăng 37,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Ngành Than và Khoáng sản: Sản lượng than sạch tháng 7 ước đạt 3,18 triệu tấn, giảm 15,6% so với tháng trước và tăng 9% so với tháng 7 năm 2014, tính chung 7 tháng đầu năm, sản lượng than sạch ước đạt 24,6 triệu tấn, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, than tiêu thụ tháng 7 ước đạt 3,08 triệu tấn, tăng 21,9% so với tháng 7 năm 2014, tính chung 7 tháng năm 2015 ước đạt 20,83 triệu tấn, giảm 1,07% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó: than tiêu thụ trong nước tăng 17,15% so với cùng kỳ và than xuất khẩu bằng 21,72% so với cùng kỳ năm 2014.

Trước đó, trong đợt mưa lũ tại Quảng Ninh vừa qua, TKV đã có thống kê sơ bộ thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.