Không doanh nghiệp nào lỗ cũng chẳng ai lãi đậm 6 tháng đầu năm

Nhìn chung, các doanh nghiệp đều có lãi trong nửa đầu năm 2015, song chỉ có 3 doanh nghiệp tăng trưởng so với cùng kỳ 2014 là L10, L35 và LO5.

Tính đến ngày 29/7/2015, đã có 7/10 doanh nghiệp thuộc họ Lilama công bố BCTC quý 2/2015, bao gồm L10, L35, L43, L44, L61, LM7 và LO5.

Xét về quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu, L10 là doanh nghiệp đứng đầu danh sách này. Trong khi đó, L35 là doanh nghiệp có quy mô “khiêm tốn” hơn cả.

3/7 doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu thuần trong 6 tháng đầu 2015

Trong quý 2 vừa qua, có 4/7 doanh nghiệp có tăng trưởng doanh thu thuần so với cùng kỳ năm trước là L10, L35, LM7 và LO5 nhưng xét lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của LM7 bị suy giảm nhẹ 3% so với 6 tháng đầu 2014.

Có quy mô tổng tài sản và nguồn vốn lớn thứ 2 trong nhóm 7 doanh nghiệp này, song L61 lại có doanh thu thuần suy giảm trong quý 2 và 6 tháng đầu năm 2015. Ngược lại, L35 tuy có quy mô vốn chủ sở hữu khiêm tốn nhất trong nhóm nhưng lại có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu đứng đầu.

Doanh thu thuần quý 2/2015 của L35 đạt 51,3 tỷ đồng, tăng mạnh 54% so với quý 2/2014; lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp thu về 96,6 tỷ doanh thu thuần, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước.

Xếp “sàn” về tỷ lệ tăng trưởng doanh thu trong nhóm là L44. Xét riêng quý 2/2015, doanh thu thuần của L44 chỉ đạt 23 tỷ, giảm tới 63,5% so với kết quả của quý 2/2014; doanh thu thuần lũy kế nửa đầu năm 2015 của doanh nghiệp đạt 54,2 tỷ, giảm mạnh 46% so với con số của nửa đầu 2014.

Giá vốn giảm, lợi nhuận gộp vẫn giảm tại 2 doanh nghiệp

Mặc dù trong nửa đầu năm 2015, L61 và LM7 ghi nhận giảm giá vốn hàng bán so với 6 tháng đầu năm 2014 nhưng 2 doanh nghiệp này vẫn có lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ. Một cái tên khác cũng có lợi nhuận gộp suy giảm là LO5 với tỷ lệ lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm giảm 12,5% so với cùng kỳ do giá vốn hàng bán tăng 29%.

Có lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm suy giảm mạnh nhất so với cùng kỳ, LO5 cũng là doanh nghiệp có hệ số biên lợi nhuận gộp giảm mạnh nhất, từ 18,6% xuống 13,4%. Ngoài LO5 cũng có 3 doanh nghiệp khác có hệ số biên lợi nhuận gộp suy giảm là L10, L35 và L61.

Đứng đầu về biên lợi nhuận gộp trong nhóm là L44. Trong 6 tháng đầu năm 2015, hệ số biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp này là 27,3%, tăng tới 13,4% so với con số cùng kỳ là 13,9%.

4/7 doanh nghiệp sụt giảm lợi nhuận sau thuế

Nhìn chung, các doanh nghiệp đều có lãi trong nửa đầu năm 2015, song chỉ có 3 doanh nghiệp tăng trưởng so với cùng kỳ 2014 là L10, L35 và LO5; còn lại 4 doanh nghiệp là L43, L44, L61 và LM7 đều có lợi nhuận giảm so với lũy kế 6 tháng đầu năm 2014.

Có tỷ lệ lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng hơn cả là L35. Riêng trong quý 2/2015, doanh nghiệp lãi ròng 884 triệu đồng, gấp hơn 2 lần con số của quý 2/2014, nâng mức lãi ròng lũy kế 6 tháng đầu năm lên 1,5 tỷ đồng, tăng tới 87,5% so với cùng kỳ năm trước.

Một doanh nghiệp khác cũng có lợi nhuận tăng trưởng cao trong quý 2/2015 là LO5, LNST tăng 3,5 lần từ 22 triệu lên 65 triệu đồng. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh quý 1/2015 của doanh nghiệp lại không mấy ấn tượng nên xét lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, LNST của LO5 chỉ tăng trưởng khoảng 10% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, L44 là doanh nghiệp có LNST suy giảm nghiêm trọng nhất. Quý 2 vừa qua L44 chỉ thu về khoản lãi ròng 37 triệu đồng, giảm tới 82% so với cùng kỳ; lợi nhuận lũy kế 6 tháng đầu 2015 cũng giảm mạnh 80% so với lũy kế 6 tháng đầu 2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published.