Kinh Đô sẽ rót 1.000 tỷ đồng vào Đông Á Bank

Sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu cho Kinh Đô, vốn điều lệ của Ngân hàng Đông Á sẽ tăng lên 6.000 tỷ đồng và Kinh Đô sẽ là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu xấp xỉ 17%.

Ngân hàng Đông Á (Dong A Bank)vừa công bố các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 sẽ tổ chức vào ngày 21/7 tới đây.

Nội dung đáng chú ý nhất là việc tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng vốn từ 5.000 lên 6.000 tỷ đồng đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.

Theo Dong A Bank, trong năm 2014 và các tháng đầu năm 2015, do giá cổ phiếu của ngân hàng trên thị trường OTC luôn thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng nên ngân hàng gặp khó khăn trong việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Ngân hàng đã đàm phán với các đối tác và CTCP Kinh Đô (KDC) đã cam kết trở thành nhà đầu tư chiến lược mua toàn bộ cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn từ 5.000 lên 6.000 tỷ đồng.

dong-a-1-7062-1436525205

Theo đó, Kinh Đô sẽ chi 1.000 tỷ đồng để mua 100 triệu cổ phiếu Dong A Bank với giá bằng mệnh giá. Đợt phát hành dự kiến diễn ra trong Quý 3/2015. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.

Việc phát cần phải được Đại hội cổ đông thường niên của Dong A Bank thông qua.

Nếu phát hành thành công, Kinh Đô sẽ là cổ đông lớn nhất của ngân hàng này với tỷ lệ sở hữu sau phát hành đạt xấp xỉ 17%.

Hiện các cổ đông chính của DongA Bank gồm có: PNJ (7,7%), ông Trần Phương Bình và gia đình (9,6%), Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (6,9%), CTCP Xây dựng Bắc Nam 79 (10%)

Trong năm 2014, Dong A Bank đạt 35 tỷ đồng LNTT hợp nhất, giảm 96% so với năm 2013. Tổng tài sản tính đến cuối năm đạt 87.108 tỷ đồng.

Kế hoạch đặt ra cho năm 2015 là 200 tỷ đồng LNTT và tổng tài sản tăng 12,7% lên 98.000 tỷ đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *