Lãi ròng hợp nhất quý 1 gần 7 tỷ đồng

CTCP BĐS Du Lịch Ninh Vân Bay  công bố BCTC hợp nhất quý 1/2015 với doanh thu và lãi ròng cùng giảm so với cùng kỳ năm trước

22

Theo đó, doanh thu thuần NVT đạt gần 67 tỷ đồng, giảm nhẹ 8% so với cùng kỳ năm trước, lãi gộp theo đó cũng giảm nhẹ, còn ở mức 40.6 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng mạnh lên mức hơn 12 tỷ đồng thì chinh phí cũng tăng tương ứng lên 7.5 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay gần 3 tỷ đồng.

Trừ đí các chi phí phát sinh, NVT ghi nhận lãi ròng trước thuế gần 19 tỷ đồng, hơn gấp 2 lần kế hoạch cả năm 2015 (9 tỷ đồng). Cũng phải nói thêm là kế hoạch 2015 của NVT là thấp hơn 3 lần so với kết quả đạt được năm 2014.

Cuối cùng, trừ đi lợi ích cổ đông thiểu số, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ NVT đạt gần 7 tỷ đồng, so với quý 1/2014 giảm hơn 10%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *