Làm giàu từ tiếp thị liên kết

Tiếp thị liên kết dựa trên ý tưởng chia sẻ lợi nhuận,nhà tiếp thị liên kết với thương nhân ( thông qua một đường linh liến kết) và được hưởng hoa hồng khi người mua sản phẩm mà nhà tiếp thị liên kết giới thiệu qua link liên kết.

Vậy bạn sẽ hỏi làm thế nào thương nhân biết được rằng bạn giới thiệu một khách hàng?

Tất cả lưu lượng truy cập bạn đưa đến trang web của thương nhân đều bắt nguồn từ link liên kết của bạn.

Một link liên kết là một URL đặc biệt (địa chỉ tài nguyên đồng nhất hoặc toàn cầu-địa chỉ trang web) duy nhất xác định bạn là một nhà liên kết.chẳng hạn,nếu bạn đang quảng cáo cho một sản phẩm tại trang http://www.xyz.com,thì đường link liên kết của bạn sẽ dài hơn một chút so với địa chỉ trang web này,, ví dụ như http://youraffiliateid.xzy.com

Hoặc http://www.xyz.com/product.html&af=youraffiliateid, vvv… link liên kết sẽ để lại địa chỉ để người truy cập tới đúng trang trên website của thương nhân đồng thời tạo ra một cookie theo dõi chưa thông tin liên kết của bạn.

Chúng ta hãy cùng xem một ví dụ.công ty ABC (thương nhân) bán sách điện tử thông qua trang web của họ.một người truy cập vào trang web qua một đường link liên kết mua một cuốn sách điện tử giá 47 $ đô la.trong kịch bản này,công ty ABC đã bán trực tiếp một sản phẩm và thu được 47 $ đô la.nhưng công ty ABC muốn có nhiều lưu lượng truy cập và bán được nhiều hàng hơn.họ triển khai một chương trình liên kết trả cho các nhà liên kết 50% lợi nhuận từ mỗi sản phẩm họ bán được nhờ sự giới thiệu của nhà liên kết.

affiliate-la-gi

Bạn quyết định tham gia chương trình này và bắt đầu quảng cáo cho sách điện tử của công ty ABC trên trang web của mình.

Bây giờ người truy cập sẽ thông qua link liên kết của bạn để đến trang web của công ty ABC.khi đó có một người truy cập mua một cuốn sách điện tử giá 47$ bạn bỏ túi 23,35 đô la và công ty ABC được 23,35 $,thực tế bạn và công ty ABC đã kiếm tiền thông qua một mô hình chia sẻ lợi nhuận.

Khi liên kết bạn đã chi trả cho tất cả các công cụ cần thiết để thực hiện việc giới thiệu này ( hosting,hệ thống trả lời email tự động vv..

Tất cả bạn phải làm để có lợi nhuận là giới thiệu nhằm bán được nhiều hàng miễn là số tiền bạn đầu tư cho việc giới thiệu phải ít hơn số hoa hồng bạn được trả.

Còn nếu là một thương nhân bạn phải làm tất cả những việc dưới đây:

  1. -Trả tiền cho các công cụ cần thiết để thực hiện việc bán hàng
  2. – Trả mọi khoản phí phát sinh liên quan đến việc thanh toán của khách hàng
  3. – Vận chuyển sản phẩm tới tay khách hàng
  4. – Hoàn trả tiền mua sản phẩm nếu khách hàng yêu cầu
  5. –  Hỗ trợ khách hàng,trả lời các câu hỏi khách hàng
  6. – Tri phí quảng cáo
  7. – Thanh toán hoa hồng cho nhà liên kết

Nhưng việc thực hiện cả hai mô hình kinh doanh sẽ làm tăng và đảm bảo lợi nhuận cao hơn nhiều lần.

Nếu bạn muốn bắt đầu công việc kinh doanh với vai trò nhà liên kết thì sẽ dễ dàng và tốn ít chi phí như thế nào.

Bạn không phải mất nhiều chi phí,không phải sản xuất sản phẩm. thay vào đó phần lớn công việc của bạn chỉ là cung cấp thông tin hiệu quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *