Làm quy hoạch trong vài năm nhưng tốn gần 8.000 tỉ đồng?

Khẳng định của ông Vũ Quang Các, vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch – đầu tư. Ông Các khẳng định VN hiện có quá nhiều quy hoạch, trong đó nhiều quy hoạch kém chất lượng.

Đó là nội dung cuộc họp báo công bố dự thảo Luật quy hoạch của Bộ Kế hoạch – đầu tư chiều 10-7.

Theo báo cáo của ban soạn thảo Luật quy hoạch do ông Vũ Quang Các trình bày, tính đến nay VN đang có tới 19.285 bản quy hoạch. Trong đó, nhiều nhất là quy hoạch xây dựng, tới trên 11.000 bản. Cấp huyện cũng có tới 708 quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, 932 quy hoạch xây dựng. Đặc biệt, cấp tỉnh cũng ban hành tới 3.081 quy hoạch các sản phẩm, ngành cụ thể (như chè, cá, tôm)…

Tom Hum

Theo ông Các, “quy hoạch được lập quá nhiều nhưng chất lượng thấp, không gắn với nhu cầu sử dụng cũng như nguồn lực thực hiện và thiếu tính khả thi”. Do có quá nhiều nên có không ít quy hoạch thiếu gắn kết, chồng chéo, mâu thuẫn. Trong khi đó, việc lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện quy hoạch bị buông lỏng.

Với việc soạn Luật quy hoạch, theo ban soạn thảo, sẽ giải quyết được tình trạng chồng chéo, giảm văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh công tác quy hoạch từ 70 luật, pháp lệnh xuống chỉ còn 2.

Đặc biệt, theo ông Vũ Quang Các, dự thảo luật sẽ xóa bỏ các quy hoạch sản phẩm, ngành nghề cụ thể (như cá tra, chè, cao su, cà phê…) để chuyển sang quản lý bằng các điều kiện, tiêu chuẩn một cách công khai, minh bạch, đảm bảo phù hợp với thông lệ, tập quán quốc tế trong bối cảnh nước ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường.

Ông Các cũng cho biết tới đây sẽ không còn tình trạng các bộ tự làm quy hoạch riêng cho ngành mình mà sẽ có Hội đồng Quy hoạch quốc gia. Hội đồng này sẽ giúp Chính phủ xử lý và giải quyết các vấn đề xung đột lợi ích, xung đột mang tính liên ngành, xung đột giữa các địa phương, từ đó phá bỏ tình trạng phát triển tự phát, không đồng bộ, kém hiệu quả do bị chi phối bởi nhóm lợi ích, tình trạng cục bộ ngành và tính cát cứ địa phương.

Ông Vũ Quang Các cho biết tới đây, để loại bỏ những quy hoạch sản phẩm, ngành cụ thể, dự thảo luật có đủ công cụ và hai bước để “phanh” các quy hoạch không cần thiết và không hợp lý này. Trước tiên, soạn quy hoạch phải có kinh phí. Khi luật ban hành, quy hoạch ngành, sản phẩm cụ thể sẽ không được cấp kinh phí. Thứ hai, các quy hoạch khi trình lên Hội đồng Quy hoạch quốc gia, nếu không thuộc diện được làm sẽ bị loại ngay.

Ông Các cho biết dự thảo Luật đã xin ý kiến các Bộ ngành, được đồng tình và đã trình Bộ Tư pháp. Dự kiến, dự thảo sẽ được trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 10-2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *