Lịch trả cổ tức bằng tiền từ 18-30/5

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 5/2015.

* Ngày 18/5/2015, Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (mã VCM-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 18/5/2015, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (mã PGI-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

* Ngày 19/5/2015, Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương (mã VNT-HNX) trả bổ sung cổ tức năm 2014 bằng tiền).

92

* Ngày 20/5/2015, Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền với tỷ lệ 10% cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 20/5/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển GAS Đô thị (mã PCG-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

* Ngày 20/5/2015, Công ty Cổ phần Cát Lợi (mã CLC-HOSE) trả tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 22/5/2015, Công ty Cổ phần cao su Phước Hoà (mã PHR-HOSE) chi trả cổ  tức bằng tiền năm 2014 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 22/5/2015, Công ty Cổ phần kỹ nghệ lạnh (mã SRF-HOSE) chi trả cổ  tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 22/5/2015, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (mã DHT-HNX) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ  phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 22/5/2015, Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã VFG-HOSE) trả cổ tức đợt 3/2014 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 22/5/2015, Ngân hàng Thương mại Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BID-HOSE) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10,2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1020 đồng).

* Ngày 25/5/2015, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO (mã VMI-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Ngày 25/5/2015, Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (mã VC7-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 25/5/2015, Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin (mã TCS-HNX) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

* Ngày 26/5/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng (mã NDN-HNX) chi trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 22%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.200 đồng), trong đó: trả cổ tức năm 2014 tỷ lệ : 15%/cổ phiếu và tạm ứng cổ tức năm 2015 tỷ lệ 7%/cổ phiếu.

* Ngày 26/5/2015, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG-HOSE) thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

* Ngày 26/5/215, Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (mã GSP-HOSE) chi trả cổ tức năm 214 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 26/5/2015, Công ty Cổ phần Bao bì dầu thực vật (mã VPK-HOSE) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 26/5/2015, Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (mã TMC-HNX) thanh toán cổ tức đợt 3/2014 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%/cp (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng. Trong đó: thanh toán cổ tức đợt 3/2014 là 4%/cổ phiếu và tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 là 2%/cổ phiếu).

* Ngày 27/5/2015, Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu (mã AMC-HNX) thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 28%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.800 đồng).

* Ngày 27/5/2015, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (mã HCM-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cp (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).

* Ngày 28/5/215, Công ty Cổ phần Cao Su Tây Ninh (mã TRC-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 214 với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

* Ngày 28/5/215, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 (mã DP3-HNX) chi trả cổ tức năm 214 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).

* Ngày 28/5/2015, Công ty Cổ phần Công trình 6 (mã CT6-HNX) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cp (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 28/5/2015, Công ty Cổ phần Hóa An (mã DHA-HOSE) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 28/5/2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát (mã HPG-HOSE) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 28/5/2015, Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp (mã MCC-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2014 và tạm ứng cổ tức  đợt 1/2015 với 7% (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Trong đó, trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2014: 5%/cổ phiếu (500 đồng/cổ phiếu) và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2015: 2%/cổ phiếu (200 đồng/cổ phiếu).

* Ngày 28/5/2015, Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 (mã DRL-HOSE) trả cổ tức phần còn lại năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Trong đó: Chi trả phần cổ tức còn lại năm 2014 là: 9,82%/cổ phiếu và tạm ứng cổ tức năm 2015: 5,18%/cổ phiếu.

* Ngày 28/5/2015, Công ty Cổ phần Công trình 6 (mã CT6-HNX) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 28/5/2015, Công ty Cổ phần Bột giặt LIX (mã LIX-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

* Ngày 28/5/2015, Công ty Cổ phần Cao Su Tây Ninh (mã TRC-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

* Ngày 28/5/2015, Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (mã GMX-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 28/5/2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát (mã HPG-HOSE) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 28/5/2015, Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp (mã MCC-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2014 và tạm ứng cổ tức  đợt 1/2015 với 7% (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Trong đó, trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2014: 5%/cổ phiếu (500 đồng/cổ phiếu) và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2015: 2%/cổ phiếu (200 đồng/cổ phiếu).

* Ngày 29/5/215, Công ty Cổ phần Sông Ba (mã SBA-HOSE) trả cổ tức năm 214 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 29/5/215, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã ACB-HNX) trả cổ tức năm 214 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 29/5/2015, Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (mã APC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ  phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 29/5/2015, Công ty Cổ phần Viglacera hạ Long (mã VHL-HNX) thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 29/5/2015, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (mã CAN-HNX) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 29/5/2015, Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (mã TDW-HOSE) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 29/5/2015, Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (mã AAM-HOSE) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).

* Ngày 29/5/2015, Công ty Cổ phần Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM (mã SSM-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 29/5/2015, Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (mã RCL-HNX) chia cổ tức đợt 1/2014 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 29/5/2015, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (mã CAN-HNX) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 29/5/2015, Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (mã APC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ  phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 29/5/2015, Công ty Cổ phần Viglacera hạ Long (mã VHL-HNX) thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 29/5/215, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hoà (mã KHP-HOSE) trả cổ tức đợt 2/214 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 29/5/215, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (mã D2D-HOSE) chi trả cổ tức 6 tháng cuối năm 214 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 29/5/215, Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (mã NFC-HNX) trả cổ tức năm 214 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *