Lợi nhuận từ công ty con chưa thấy nhưng công ty mẹ đã lãi đầy túi

Do lợi nhuận chuyển về từ các công ty con sụt giảm, LNST quý 2 của PVS chỉ đạt 268 tỷ đồng, giảm 45,26% so với cùng kỳ 2014.

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm của riêng công ty mẹ.

Do lợi nhuận chuyển về từ các công ty con sụt giảm, LNST quý 2 của công ty mẹ PVS chỉ đạt 268 tỷ đồng, giảm 45,26% so với cùng kỳ 2014. Một lý do khiến lợi nhuận sụt giảm là quý 2/2014, PVS đã thực hiện hoàn nhập một số khoản chi phí trích trước còn lại sau quyết toán vào thu nhập khác. Khoản mục này không còn trong quý 2 năm nay. Công ty lỗ từ hoạt động khác gần 8,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi 49,5 tỷ đồng.

Về doanh thu thuần, quý 2 năm nay PVS đạt 3.193 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ 2014. Lãi gộp cũng tăng trưởng 80 tỷ đồng, đạt 289 tỷ đồng quý 2/2015.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm quá nửa, từ hơn 400 tỷ đồng xuống còn 163 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận của công ty mẹ PVS giảm sút như đã nói ở trên.

Lũy kế 6 tháng, PVS lãi ròng 558,6 tỷ đồng, giảm 27,9% so với nửa đầu năm 2014.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm của PVS đạt 219 tỷ đồng. Số dư tiền tiếp tục ở con số nghìn tỷ (2.830 tỷ đồng) – xấp xỉ con số đầu năm.

PVS vừa thông qua quyết định chi trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 12% – tương đương mức chi 536 tỷ đồng.

Hiện công ty vẫn chưa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *