Luật mới cho doanh nghiệp- Bán nhà phải có ngân hàng bảo lãnh

Dù thời điểm thực hiện quy định bán nhà phải có bảo lãnh ngân hàng đã cận kề nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn lúng túng chưa thỏa thuận xong ký kết bảo lãnh.

Trong một số luật sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/7/2015, đáng chú ý có Luật Kinh doanh bất động sản với nhiều yêu cầu mới để lành mạnh hoá thị trường bất động sản hiện nay. Theo luật mới sửa đổi, việc bán nhà ở hình thành trong tương lai phải có thêm một điều kiện bắt buộc, giúp người mua nhà tránh được rủi ro khi nộp tiền vào dự án mà không nhận được nhà do chủ đầu tư dùng tiền làm việc khác.

Ngày 29/6, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư hướng dẫn về bảo lãnh, trong đó có hướng dẫn bảo lãnh với nhà ở hình thành trong tương lai. Tuy nhiên, tại thời điểm cận kề thực hiện quy định này, nhiều doanh nghiệp vẫn lúng túng chưa thỏa thuận xong ký kết bảo lãnh vì hướng dẫn được đánh giá vẫn chưa cụ thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *