Luật nhà đất ban hành về bản vẽ sơ đồ nhà đất

Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận trao cho người nộp ;
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.
* Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Tài nguyên và Môi trường quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần).
– Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
– Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
+ Bản vẽ sơ đồ nhà đất (4 bản chính)
+ File bản vẽ.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: * Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giầy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh. * Quyết định số 6982/QĐ-UB-QLĐT ngày 30/9/1995 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ (đợt 1). * Quyết định số 4963/QĐ-UB-QLĐT ngày 30/8/1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ (đợt 2).

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giầy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh.
* Quyết định số 6982/QĐ-UB-QLĐT ngày 30/9/1995 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ (đợt 1).
* Quyết định số 4963/QĐ-UB-QLĐT ngày 30/8/1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ (đợt 2).
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
– Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trường hợp có điều chỉnh cộng thêm 4 ngày làm việc)
– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức
– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận – huyện.
* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có
* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận – huyện.
* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
– Kết quả thủ tục hành chính: Bản vẽ sơ đồ nhà đất được kiểm tra nội nghiệp
– Lệ phí (nếu có): Không có
– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có
– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
* Bản vẽ phải thể hiện đúng quy định  kỹ thuật về đo vẽ hiện trạng nhà ở, đất ở, đo vẽ bản đồ địa chính và gắn với nền bản đồ địa chính. Trường hợp hiện trạng có ranh đất thay đổi so với Bản đồ địa chính lập năm 2001 thì phải thực hiện việc trích đo vị trí thửa đất.
* Trường hợp nhà ở có phần diện tích xây dựng trên đất của chủ sử dụng khác thì bản vẽ phải có xác nhận của các chủ sử dụng đất đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *