Luật nhà đất đối với bản vẽ hiện trạng nhà ở cần những thủ tục gì?

– Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định.
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần).
* Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban  nhân dân quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần).
– Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
– Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
+ Chủ quyền nhà (bản sao)
+ Trước bạ nhà (bản sao)
+ Giấy phép xây dựng, biên bản hoàn thành công trình (bản sao)
+ Quyết định xử lý vi phạm xây dựng (bản sao, nếu có)
+ 02 bản vẽ đề nghị thẩm định của đơn vị tư vấn (bản chính)
+ Các văn bản, quyết định của Tòa án, Thi hành án
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
– Thời hạn giải quyết: 10  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Luật nhà đất đối với bản vẽ hiện trạng nhà ở cần những thủ tục gì?

* Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/ 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.
* Quyết định số 135/2007/ QĐ-UBND ngày 08/12/ 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về kiến trúc trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
* Quy chuẩn Xây dựng Việt Na
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Quản lý đô thị
* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có
* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban  nhân dân quận, Phòng Quản lý đô thị
* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
– Kết quả thủ tục hành chính: Bản vẽ hiện trạng nhà ở đã được thẩm định.
– Lệ phí (nếu có): Không có
– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có
– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *