Luật nhà đất và những thủ tục về Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

– Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
– Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
+ 02 Đơn xin mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (bản chính)
+ 02 bản sao biên lai đóng tiền thuê nhà ở
+ 02 bản sao bản vẽ hiện trạng nhà ở
+ 02 bản sao hợp đồng thuê nhà ở (sao y bản chính)
+ 02 bản sao quyết định cấp nhà (sao y bản chính)
+ 02 bản sao hộ khẩu thường trú (sao y bản chính)
+ 02 bản sao giấy chứng minh nhân dân của 02 vợ chồng (sao y bản chính)
+ 03 bản sao giấy chứng nhận chính sách thuộc các đối tượng (nếu có):

 • Cách mạng lão thành (có xác nhận của Thành ủy)
 • Cách mạng tiền khởi nghĩa (quyết định của UBND.Thành phố)
 • Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động
 • Bà mẹ Việt Nam anh hùng
 • Gia đình liệt sĩ; gia đình có công cách mạng
 • Thương binh; Bệnh binh
 • Huân chương kháng chiến hạng nhất
 • Huân chương chiến thắng hạng nhất

+ 02 bản chính giấy xác nhận thời gian công tác theo mẫu cho các đối tượng:

 • Cán bộ công nhân viên đang công tác (cơ quan đang công tác xác nhận)
 • Cán bộ công nhân viên đã nghỉ việc (cơ quan cũ xác nhận hoặc bản sao quyết định nghỉ việc có ghi tổng số năm công tác)
 • Cán bộ hưu trí (do bảo hiểm xã hội quận, huyện xác nhận)

+ 02 bản chính cam kết chưa hưởng chính sách (UBND phường xác nhận chữ ký cả 02 vợ chồng)
+ 02 bản thỏa thuận của các thành viên từ 18 tuổi trở lên (UBND phường xác nhận chữ ký) nếu nhà thuộc diện lưu thuê.
Các trường hợp cụ thể cần nộp thêm các loại giấy tờ sau:

 • 02 bản thỏa thuận của các chủ hộ ghép hoặc hộ tách hộ đồng ý để chủ hợp đồng được mua nhà (UBND phường xác nhận chữ ký của mỗi hộ ghép)
 • 02 giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu chưa có vợ hoặc chồng)
 • 02 bản trích lục giấy khai tử (nếu vợ hoặc chồng chết)
 • Nếu vợ hoặc chồng không thường trú cùng địa chỉ nơi mua, chủ hộ bổ túc thêm : 02 bản sao hộ khẩu (gồm tất cả nhân khẩu) nơi vợ hoặc chồng đang thường trú; 02 bản trích lục hôn thú, nếu không có hôn thú nộp 02 bản trích lục khai sinh con có tên hai vợ chồng
 • 02 bản sao giấy tờ về ngôi nhà của vợ hoặc chồng đang cư trú:
  • Quyết định cấp nhà hoặc quyết định hợp thức hóa sử dụng (nếu nhà thuộc diện Nhà nước quản lý)
  • Chủ quyền nhà (nếu nhà của tư nhân)
 • 02 bản trích lục án tòa ly hôn (nếu vợ chồng đã ly hôn)
 • 02 tờ tường trình về tình trạng hôn nhân (sau ly hôn đã lập gia đình hay vẫn còn sống độc thân) có xác nhận của UBND phường
 • 02 bản xác nhận thời gian chuyển sang cổ phần hoặc 02 bản sao quyết định chuyển doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần – trường hợp DNNN cổ phần hóa.

Nếu nhà có sửa chữa hoặc xây dựng phải nộp:

 • 02 bản sao giấy phép sửa chữa
 • 02 bản sao bản vẽ kèm theo giấy phép sửa chữa
 • 02 bản sao biên bản giám định hiện trạng nhà
 • 02 bản sao bản vẽ giám định hiện trạng nhà
 • 02 bản sao biên bản công trình hoàn thành
 • 02 bản sao bản vẽ kèm theo biên bản công trình hoàn thành (bản vẽ hoàn công)

* Số lượng hồ sơ: 01   (bộ)
– Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận
* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có
* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Công ty Quản lý nhà quận
* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Quản lý đô thị quận, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, Chi cục Thuế quận, Kho bạc Nhà nước quận.
– Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận
– Lệ phí (nếu có): Không  có
– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
* Đơn xin mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước
* Giấy cam kết chưa hưởng chính sách nhà ở, đất ở
* Giấy xác nhận thời gian công tác
* Đơn xin xác nhận tình trạng hôn nhân
* Giấy thỏa thuận
– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về mua bán kinh doanh nhà ở, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
* Nghị định số 21/CP ngày 16/4/1996 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung điều 5 và điều 7 của Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về mua bán kinh doanh nhà ở, có hiệu lực từ ngày ký.
* Quyết định số 03/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố qui định về thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ trên địa bán thành phố Hồ Chí Minh.
* Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành 71 biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, nhà ở.
* Hướng dẫn số 1481/HD-ĐCNĐ-KTBN ngày 28/2/2003 của Sở Địa chính Nhà đất hướng dẫn về qui trình thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo quyết định số 03/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố

luật nhà đất,luat nha dat,luật nhà đất bất động sản,luat nha dat bat dong san

thực hiện:
* Bước 1: Người mua phải điền đầy đủ vào mẫu đơn mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; chuẩn bị bản sao hợp đồng thuê nhà chính thức, bản sao hộ khẩu thường trú, bản sao quyết định cấp nhà, bản sao chứng minh nhân dân, bản sao giấy chứng nhận chính sách (nếu có); Điền vào mẫu và xác nhận thời gian công tác tại đơn vị nơi công tác (nếu là cán bộ-công nhân viên Nhà nước); Điền vào mẫu cam kết chưa hưởng chính sách nhà ở đất ở và liên hệ UBND phường xác nhận chữ ký; Ngoài ra còn một số giấy tờ khác chứng minh về hoàn cảnh đặc biệt của người xin mua nhà như: giấy chứng nhận kết hôn, quyết định ly hôn, giấy chứng tử….
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Công ty Quản lý nhà quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo qui định thì ghi biên nhận trao cho người nộp và ghi ngày hẹn để Tổ Kỹ thuật và Tổ Thẩm định kiểm tra tại nhà. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn một lần để người nộp bổ sung hoàn thiện hồ sơ.
* Bước 3: Bộ phận thụ lý hồ sơ mời người mua nhà (gửi bằng bưu chính đến người mua nhà, thời gian 5 ngày) để thỏa thuận phương thức thanh toán và lập hợp đồng mua bán, phiếu thanh toán, phiếu báo nộp lệ phí trước bạ giao chủ hộ nộp tiền mua tại Kho bạc và nộp lệ phí trước bạ tại cơ quan thuế.
* Bước 4: Bên mua thực hiện nghĩa vụ tài chính theo bước 3. Có thể thực hiện ngay sau khi ký hợp đồng mua bán nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày ký, nếu quá thời hạn trên người mua sẽ phải chịu một khoản phí phạt (5% trên tổng số tiền mua nhà)
* Bước 5: Sau khi bên mua đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các chứng từ tài chính để giải quyết thanh lý hợp đồng thuê nhà, hợp đồng mua bán.
* Bước 6: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Công ty Quản lý nhà quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *