Luật nhà đất và những thủ tục về Cấp bản sao lục bản vẽ thiết kế

Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
– Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
+ Đơn xin cấp sao lục (theo mẫu)
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
– Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn.
– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Ủy ban nhân dân quận -huyện.
* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có
* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện
* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Quản lý đô thị quận; Phòng Công thương huyện
– Kết quả thủ tục hành chính: Bản sao lục giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế
– Lệ phí (nếu có):
+ Tài liệu từ năm 1954 trở về trước: 1.500/trang A4
+ Tài liệu từ sau năm 1954 đến năm 1975: 1.200/trang A4
+ Tài liệu từ sau năm 1975 đến nay: 1.000/trang A4
– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
* Đơn xin cấp sao lục
– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 17/01/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố
* Thông tư số 30/2004/TT-BTC ngày 07/4/2004 của Bộ Tài chính  hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ

luật nhà đất,luat nha dat,luật nhà đất bất động sản,luat nha dat bat dong san

thực hiện:
* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần).
Đối vối công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

  • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
  • Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ .

* Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *