Luật nhà đất và những thủ tục về chi phí quy hoạch

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ (thuyết minh, tờ trình) và các văn bản pháp lý đầy đủ .
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Công thương huyện, đường Lương Văn Nho, Khu phố Giồng Ao, Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
a. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
b. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.
* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Phòng Công thương huyện, đường Lương Văn Nho, Khu phố Giồng Ao, Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
–  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
–  Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
+ Thuyết minh dự toán
+ Tờ trình thẩm định
+ Các Văn bản pháp lý liên quan (nếu có)

Luật nhà đất và những thủ tục về chi phí quy hoạch

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Công thương huyện
* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường;  Phòng Tài chính – kế hoạch huyện.
–  Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
–  Lệ phí (nếu có): Lệ phí thẩm định dự toán chi phí quy hoạch ; Mức thu theo định mức chi phí theo tỷ lệ phần trăm của chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng
–  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có
–  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
–  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
*  Luật Xây dựng năm 2003
* Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng.
* Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.* Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD 22/07/2005 của Bộ xây dựng về ban hành về hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch vây dựng.
* Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của  Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng
* Số lượng hồ sơ: 06 bộ (bản photo)
–  Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
–  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân ; Tổ chức
–  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *