Luật nhà đất và những thủ tục về Hợp thức hóa quyền sử dụng nhà sở hữu Nhà Nước

– Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
– Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
+ Đơn xin hợp thức hoá sử dụng nhà (theo mẫu) có xác nhận của Ủy ban nhân dân  phường nơi căn nhà tọa lạc về tình trạng tranh chấp.
+ Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc sử dụng nhà. Trường hợp không có giấy tờ liên quan đến việc sử dụng nhà nộp tờ tường trình nguồn gốc sử dụng căn nhà, có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân dân phường.
+ Bản sao hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy đăng ký kết hôn  (nếu có) của người đứng tên hợp thức hóa và của vợ (chồng) trường hợp đã có vợ (chồng).
+ Tờ cam kết (theo mẫu) có xác nhận chữ ký của chính quyền địa phương về các nội dung: chưa làm chủ sở hữu căn nhà nào khác, chưa được cấp nhà – cấp đất và mua nhà thuộc sở hữu nhà nước, không sang thuê lại nếu được hợp thức hoá quyền sử dụng nhà. Trường hợp có vợ (chồng) thì phải có thêm cam kết của vợ (chồng).
Các trường hợp bổ sung thêm một số loại giấy tờ khác:
+ Trường hợp có hộ ghép: bổ sung tờ cam kết của các chủ hộ ghép đồng ý, không tranh chấp khiếu nại người đứng tên hợp thức hóa sử dụng nhà, có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân dân phường.
+ Trường hợp nhà có nguồn gốc do cha mẹ sử dụng, nay cha mẹ chết, người con đứng tên xin hợp thức hóa phải có thêm cam kết đồng ý của anh em có cùng hộ khẩu.
+ Giấy xác nhận tình trạng độc thân (trường hợp còn độc thân).
+ Bản vẽ hiện trạng nhà (nếu có)
* Số lượng hồ sơ: 01  (bộ)
– Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận
* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có
* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý đô thị quận
* Cơ quan phối hợp (nếu có): Công ty Quản lý nhà quận, Ủy ban nhân dân phường
– Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
– Lệ phí (nếu có): Không có
– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
* Đơn xin hợp thức hóa sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước
* Tờ cam kết
– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Quyết định số 03/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của UBND thành phố quy định về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
* Hướng dẫn số 29545/HD-QLN ngày 12/12/1997 của Sở Nhà đất thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng, chuyển quyền thuê và giải quyết các vướng mắc có liên quan đến Công văn số 3506/UB-QLĐT của UBND thành phố và Công văn 1115/CV -QLN của Sở Nhà đất về nhà thuộc sở hữu nhà nước

luật nhà đất,luat nha dat,luật nhà đất bất động sản,luat nha dat bat dong san

thực hiện:
* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần).
Đối vối công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

  • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
  • Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

* Bước 3: Nhận Quyết định hoặc nhận lại hồ sơ (trường hợp không đủ điều kiện) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *