Luật nhà đất và những thủ tục về kiến trúc qui hoạch

–  Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị cấp văn bản thỏa thuận kiến trúc quy hoạch.
+ Sơ đồ vị trí và bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện.
+ Thuyết minh và bản vẽ nhiệm vụ thiết kế công trình.
+ Các phương án sơ phác thiết kế công trình gồm mặt bằng, mặt dựng và mặt cắt công trình ở tỷ lệ thích hợp
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
–  Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
–  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  + Tổ chức
–  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện
* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận; Phòng Công thương huyện.
* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý đô thị quận; Phòng Công thương huyện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện.
* Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố
–  Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận
–  Lệ phí (nếu có): Không có
–  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có
–  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
–  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Luật Xây dựng năm 2003
* Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.
* Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

Luật nhà đất và những thủ tục về  kiến trúc qui hoạch

thực hiện:
* Bước 1: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần).
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần).
Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
a. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
b. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần). –  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *