Luật nhà đất và những thủ tục về phá dỡ công trình trường hợp khẩn cấp

– Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
– Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
+ Báo cáo về hiện trạng công trình.
+ Kết quả kiểm định chất lượng công trình.
+ Phương án di dời người trong công trình đến nơi tạm cư hoặc tái định cư (nếu có).
+ Đề xuất chỉ định đơn vị phá dỡ công trình.
* Số lượng hồ sơ: 07 (bộ)
– Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức
– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có
* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Công thương huyện
* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng huyện, phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện.
– Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
– Lệ phí (nếu có): Không có
– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có
– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Luật Xây dựng năm 2003;
* Luật Đấu thầu năm 2005;
* Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
* Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
* Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
* Nghị định số 58/2008/NĐ- CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
* Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng – TCVN 5308 : 1991
* Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng  quy định chi tiết của một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ  về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
* Quyết định 52/2005/QĐ-UB ngày 30/03/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định trình tự thủ tục phá dỡ công trình xây dựng hư hỏng, có nguy cơ sụp đổ tại thành phố

luật nhà đất,luat nha dat,luật nhà đất bất động sản,luat nha dat bat dong san

thực hiện:
* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Công thương huyện (trong giờ hành chính từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu).
Đối với chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:

  • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ sẽ ghi biên nhận trao cho người nộp.
  • Trường hợp chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ

* Bước 3: Nhận Quyết định cho phép tháo dỡ tại phòng Công thương huyện, (trong giờ hành chính từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *