Luật nhà đất và những thủ tục về Phá dỡ công trình xây dựng tạm thi công

 

– Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
– Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
+ Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật Xây dựng năm 2003 khi cấp giấy phép xây dựng công trình, chủ công trình xây dựng còn phải có giấy cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng.
* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
– Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là ba mươi ngày, kể từ ngày công trình xây dựng chính được đưa vào sử dụng
– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện
* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có
* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý đô thị quận; Phòng Công thương huyện.
* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
– Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
– Lệ phí (nếu có): Không có
– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có
– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
* Đối với công trình xây dựng tạm phục vụ công trình xây dựng chính, chậm nhất là ba mươi ngày, kể từ ngày công trình xây dựng chính được đưa vào sử dụng, chủ công trình xây dựng tạm phải tự phá dỡ, trừ trường hợp công trình xây dựng tạm phục vụ công trình xây dựng chính là công trình, khu dân cư có quy mô lớn phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt
* Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được phép xây dựng có thời hạn khi hết thời hạn theo quy định của giấy phép xây dựng tạm thì chủ công trình xây dựng phải tự phá dỡ;
* Nếu không tự giác dỡ bỏ thì bị cưỡng chế, chủ công trình xây dựng chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế và không được đền bù.
– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Luật Xây dựng năm 2003
* Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ  về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
* Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.
* Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết của một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ  về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

luật nhà đất,luat nha dat,luật nhà đất bất động sản,luat nha dat bat dong san

thực hiện:
* Chủ công trình xây dựng công trình chủ công trình xây dựng tạm phải tự phá dỡ công trình xây dựng tạm phục vụ công trình xây dựng chính kể từ ngày công trình xây dựng chính được đưa vào sử dụng theo quy định.
* Chủ công trình xây dựng phải tự phá dỡ đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được phép xây dựng có thời hạn khi hết thời hạn theo quy định của giấy phép xây dựng tạm.
* Trường hợp chủ công trình xây dựng không chấp hành, Ủy ban nhân dân quận – huyện ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ và chủ công trình xây dựng chịu mọi chi phí cho công tác phá dỡ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *