Luật nhà đất và những thủ tục về quy hoạch xây dựng

thực hiện:
* Bước 1: Khi có yêu cầu xác định các thông tin và số liệu về quy hoạch xây dựng được duyệt, cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
* Bước 2:  Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
a. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
b. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.
* Bước 3: Nhận chứng chỉ quy hoạch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần).
–  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
–  Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị cung cấp thông tin qui hoạc
+ Bản vẽ hiện trạng bản đồ đo đạc khu đất tỷ lệ 1/500 của đơn vị tư vấn
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
–  Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc, kể từ nhận được hồ sơ hợp lệ
–  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân ; Tổ chức
–  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Luật nhà đất và những thủ tục về chi phí quy hoạch

* Chứng chỉ quy hoạch xây dựng bao gồm các thông tin về sử dụng đất; các quy định về hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, về kiến trúc, về an toàn phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ môi trường và các quy định khác theo quy hoạch chi tiết xây dựng.
* Nội dung của chứng chỉ quy hoạch xây dựng bao gồm: các thông tin về quy hoạch sử dụng đất, diện tích, toạ độ mốc giới của lô đất, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao tối đa, chiều cao tối thiểu; các thông tin về kiến trúc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường và các quy định khác, thời hạn hiệu lực của chứng chỉ theo quy hoạch chi tiết được duyệt.
–  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Luật Xây dựng năm 2003
* Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng
* Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/04/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng
* Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Quản lý đô thị quận; Phòng Công thương huyện
* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có
* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý đô thị quận; Phòng Công thương huyện
* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
–  Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận
–  Lệ phí (nếu có): Không có
–  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có
–  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *