Luật nhà đất và những thủ tục về San lắp mặt bằng

– Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
– Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
+ Đơn xin san lấp mặt bằng có ý kiến của Ủy ban nhân dân phường.
+ Pháp lý về quyền sử dụng đất.
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
– Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.
– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức
– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận
* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có
* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý đô thị quận
* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
– Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận
– Lệ phí (nếu có): Không có
– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có
– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Không có

luật nhà đất,luat nha dat,luật nhà đất bất động sản,luat nha dat bat dong san

thực hiện:
* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý đô thị quận (trong giờ hành chính vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
Khi nhận hồ sơ chuyên viên kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ và  tiếp nhận trong hồ sơ:

  • Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ ghi biên nhận cho người nộp.
  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Phòng Quản lý đô thị quận (trong giờ hành chính vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *