Luật nhà đất và những thủ tục về Sửa chữa nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

– Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
– Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
+ 02 đơn (theo mẫu) đăng ký sửa chữa nhà nguyên trạng có xác nhận chữ ký và thường trú tại địa phương
+ 02 bản sao hợp đồng thuê nhà (sao y bản chính)
+ 02 bản sao bản vẽ hiện trạng nhà (sao y bản chính)
+ 02 bản sao hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân (sao y bản chính)
+ 02 ảnh chụp (9cm  x 12cm) phần nội dung xin sửa chữa của căn nhà
+ 02 biên bản giám định chất lượng còn lại của căn nhà do Công ty Quản lý nhà quận lập
+ 02 bản sao hóa đơn tiền thuê nhà tháng gần nhất
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
– Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận
* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có
* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Công ty Quản lý nhà quận
* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường
– Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận
– Lệ phí (nếu có): Không có
– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
* Đơn đăng ký sửa chữa nhà nguyên trạng
– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Không có

luật nhà đất,luat nha dat,luật nhà đất bất động sản,luat nha dat bat dong san

thực hiện:
* Bước 1: Người đăng ký xin sửa chữa nguyên trạng phải điền đầy đủ vào mẫu đơn xin sửa chữa nhà nguyên trạng có xác nhận chữ ký và thường trú tại địa phương, chuẩn bị bản sao hợp đồng thuê nhà chính thức, bản sao hộ khẩu thường trú, bản sao chứng minh nhân dân, bản sao hóa đơn tiền thuê nhà tháng gần nhất, ảnh chụp phần nội dung xin sửa chữa của căn nhà.
Nộp hồ sơ tại bộ phận văn thư của Công ty Quản lý nhà quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)
* Bước 2: Bộ phận thụ lý hồ sơ sau khi nhận hồ sơ đúng thành phần quy định sẽ liên hệ trực tiếp bằng điện thoại cho chủ hộ để hẹn thời gian khảo sát kiểm tra hiện trạng tại nhà và đánh giá hiện trạng căn nhà trước khi sửa chữa.
* Bước 3: Bộ phận thụ lý hồ sơ ra thông báo của Công ty Quản lý nhà chấp thuận cho sửa chữa nhà, gửi bằng đường bưu chính cho Thanh tra Xây dựng và Ủy ban nhân dân phường để biết và tổ chức giám sát. Chủ hộ nhận thông báo trực tiếp tại bộ phận văn thư của Công ty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *