Luật nhà đất và những thủ tục về Thay đổi thiết kế kèm theo giấy phép xây dựng

– Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
– Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
+ Đơn xin thay đổi thiết kế (theo mẫu)
+ Bản chính giấy phép xây dựng kèm bản vẽ được duyệt;
+ Bản vẽ thiết kế xin điều chỉnh (tùy theo loại công trình)
Trường hợp nhà có diện tích phát sinh ngoài chủ quyền bổ sung thêm giấy cam kết không có tranh chấp khiếu nại về ranh giới thửa đất (theo mẫu quy định).
* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
– Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện
* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có
* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện; Phòng Công thương huyện; Phòng Quản lý đô thị quận.
* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
– Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép
– Lệ phí (nếu có):
+ 50.000 đồng/giấy phép đối với nhà ở riêng lẻ
+ 100.000 đồng/giấy phép đối với công trình xây dựng khác
– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
* Đơn xin thay đổi thiết kế
– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
* Trường hợp đối với công trình xây dựng từ 7 tầng trở hoặc có khối tích từ 5000m3 trở lên,  phải có thiết kế về phòng cháy chữa cháy do cơ quan có đủ năng lực thiết kế và phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy trước khi thi công
* Khi chủ đầu tư có nhu cầu điều chỉnh, thay đổi thiết kế được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng phải được sự chấp thuận của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Luật Xây dựng năm 2003; có hiệu lực ngày 1/07/2004
* Luật Nhà ở năm 2005; có hiệu lực ngày 01/07/2006
* Luật Đất đai số năm 2003; có hiệu lực ngày 01/07/2004
* Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.
* Thông tư số 03/2001/TT-BTC ngày 11/01/2001 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng
* Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 17/01/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
* Quyết định số 88/2007-UBND ngày 04/07/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định về lộ giới và quản lý đường hẻm trong các khu dân cư hiện hữu thuộc địa bàn thành phố
* Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 08/12/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị  hiện hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước - Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: + Đơn xin thay đổi thiết kế (theo mẫu) + Bản chính giấy phép xây dựng kèm bản vẽ được duyệt; + Bản vẽ thiết kế xin điều chỉnh (tùy theo loại công trình) Trường hợp nhà có diện tích phát sinh ngoài chủ quyền bổ sung thêm giấy cam kết không có tranh chấp khiếu nại về ranh giới thửa đất (theo mẫu quy định). * Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) - Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: * Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện * Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện; Phòng Công thương huyện; Phòng Quản lý đô thị quận. * Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có - Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép                  - Lệ phí (nếu có): + 50.000 đồng/giấy phép đối với nhà ở riêng lẻ + 100.000 đồng/giấy phép đối với công trình xây dựng khác - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: * Đơn xin thay đổi thiết kế - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: * Trường hợp đối với công trình xây dựng từ 7 tầng trở hoặc có khối tích từ 5000m3 trở lên, phải có thiết kế về phòng cháy chữa cháy do cơ quan có đủ năng lực thiết kế và phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy trước khi thi công * Khi chủ đầu tư có nhu cầu điều chỉnh, thay đổi thiết kế được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng phải được sự chấp thuận của cơ quan cấp giấy phép xây dựng. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: * Luật Xây dựng năm 2003; có hiệu lực ngày 1/07/2004 * Luật Nhà ở năm 2005; có hiệu lực ngày 01/07/2006 * Luật Đất đai số năm 2003; có hiệu lực ngày 01/07/2004 * Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy. * Thông tư số 03/2001/TT-BTC ngày 11/01/2001 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng * Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 17/01/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. * Quyết định số 88/2007-UBND ngày 04/07/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định về lộ giới và quản lý đường hẻm trong các khu dân cư hiện hữu thuộc địa bàn thành phố * Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 08/12/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

thực hiện:
* Bước 1 : Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
* Bước 2 : Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy trong tuần).
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:

 • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ sẽ tiếp nhận ghi Biên nhận.
 • Trường hợp chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy trong tuần).
\

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *