Luật nhà đất và những thủ tục về việc Ký hợp đồng thuê nhà sở hữu Nhà Nước

– Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
– Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
+ 01 bản sao quyết định cấp nhà (bản sao)
+ 01 bản sao hộ khẩu thường trú (bản sao)
+ 01 bản sao giấy chứng minh nhân dân của người đứng thuê (bản sao)
+ 01 bản sao giấy chứng nhận chính sách thuộc các đối tượng (nếu có) :

  • Cách mạng lão thành (có xác nhận của Thành ủy)
  • Cách mạng tiền khởi nghĩa (quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố)
  • Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động
  • Bà mẹ Việt Nam anh hùng
  • Gia đình liệt sĩ; gia đình có công cách mạng
  • Thương binh; Bệnh binh

* Số lượng hồ sơ: 01  (bộ)
– Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Ủy ban nhân dân quận
* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có
* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Công ty Quản lý nhà quận
* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
– Kết quả thủ tục hành chính: Hợp đồng thuê nhà ở
– Lệ phí (nếu có): Không có
– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có
– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Quyết định số 118/TTg ngày 27/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ về giá cho thuê nhà ở và đưa tiền nhà ở vào tiền lương
* Quyết định 1753/QĐ-UB-QLĐT ngày 23/11/1993 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện theo Quyết định 118/TTg ngày 27/11/1993 của Thủ tướng Chính phủ.

luật nhà đất,luat nha dat,luật nhà đất bất động sản,luat nha dat bat dong san

thực hiện:
* Bước 1: Người thuê nhà chuẩn bị bản sao quyết định cấp nhà hoặc các giấy tờ liên quan đến căn nhà, bản sao hộ khẩu thường trú, bản sao chứng minh nhân dân, bản sao giấy chứng nhận chính sách (nếu có)
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ hợp đồng tại Công ty Quản lý nhà quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ thì tiếp nhận viết biên nhận trao cho người nộp và ghi ngày hẹn để Tổ Kỹ thuật kiểm tra hiện trạng tại nhà và ngày hẹn trả hợp đồng thuê nhà.
* Bước 3: Bên thuê nhà thực hiện nghĩa vụ tài chính, đóng tiền thuê theo Phiếu chiết tính giá thuê nhà tại Phòng Kế toán của Công ty Quản lý nhà quận hoặc đóng cho thu ngân viên của Công ty khi đến thu tiền tại nhà.
* Bước 4: Sau khi bên thuê đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính, người thuê nhà theo giấy hẹn liên hệ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Tổ Hợp đồng tại Công ty Quản lý nhà quận  ký nhận hợp đồng thuê nhà và bản vẽ hiện trạng nhà (trong giờ hành chánh từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *