Luật nhà đất và những thủ tục về xác nhận quy hoạch

thực hiện:
* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
a. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
b. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.
* Bước 3: Nhận văn bản xác nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần).
–  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
–  Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
+ Đơn xin xác nhận
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở ( bản sao)
+ Bản vẽ hiện trạng nhà ( bản sao)
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
–  Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
–  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân
–  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Luật nhà đất và những thủ tục về xác nhận quy hoạch

* Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng
* Quyết định số 6982/QĐ-UB-QLĐT ngày 30/09/1995 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt lộ giới chỉ giới đường đỏ các tuyến đường thành phố Hồ Chí Minh
* Quyết định số 4963/QĐ-UB-QLĐT ngày 30/08/ 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt lộ giới (chỉ giới đường đỏ) đợt 2 các tuyến đường thành phố Hồ Chí Minh
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Quản lý đô thị quận; Phòng Công thương huyện
* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có
* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý đô thị quận; Phòng Công thương huyện
*  Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
–  Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận
–  Lệ phí (nếu có): Không có
–  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có
–  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
–  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Quyết định số 490/BXD-KTXD ngày 23/10/1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết cải tạo, chỉnh trang khu trung tâm hiện hữu thành phố Hồ Chí Minh,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *