Luật quy định về thủ tục bản vẽ sơ đồ nhà-đất

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Thông tư số 05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
* Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 03 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại thành phố Hồ Chí Minh
* Công văn số 2719/SXD-CCQNĐ ngày 19/4/2007 của Sở Xây dựng về việc ban hành “Cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ” phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.
* Công văn số 3633/SXD-CCQNĐ ngày 22/5/2007 của Sở Xây dựng về việc kiểm tra nội nghiệp bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở

Luật quy định về thủ tục bản vẽ sơ đồ nhà-đất

– Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ quy định tại Quyết đinh số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 03 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại thành phố Hồ Chí Minh.
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận – huyện; (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần )
Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn đầy đủ một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.
* Bước 3: Theo giấy hẹn người nộp hồ sơ nhận kết quả tại Phòng Tài nguyên và Môi trường quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)
– Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
– Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
+ Bản vẽ sơ đồ nhà ở – đất ở ( 02 bản chính )
+ Giấy tờ liên quan về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của các thời kỳ đã được cấp trước đây (01 bản sao)
+ Tờ khai lệ phí trước bạ của các thời kỳ có liên quan (01 bản sao)
+ Giấy phép xây dựng và bản vẽ cấp phép (nếu có)
+ Bản vẽ hiện trạng nhà đất các thời kỳ ( 01 bản sao)
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
– Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức
– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận – huyện
* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có
* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận – huyện
* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nơi nhà đất tọa lạc.
– Kết quả thủ tục hành chính: Bản vẽ sơ đồ nhà đất được kiểm tra nội nghiệp.
– Lệ phí (nếu có): Không có
– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có
– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Bản vẽ phải tuân thủ thống nhất theo đúng quy định  kỹ thuật về đo vẽ hiện trạng nhà ở, đất ở, đo vẽ bản đồ địa chính và gắn với nền bản đồ địa chính chính quy đã pháp lý hoá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *