Lượng kiều hối đổ về Tp.HCM ngày một tăng

Kiều hối chuyển về trên địa bàn TP.HCM trong sáu tháng đầu năm ước đạt 2,16 tỉ USD, tăng 18,2%.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP.HCM, cho biết lượng kiều hối chuyển về trên địa bàn TP.HCM trong sáu tháng đầu năm ước đạt 2,16 tỉ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ 2014 và bằng 42% lượng kiều hối của cả năm 2014.

Thị trường bất động sản gần đây ấm lên khiến kiều hối đổ vào bất động sản có tăng nhưng không đột biến.

Lượng kiều hối đổ về Tp.HCM ngày một tăng

Lượng kiều hối đổ về Tp.HCM ngày một tăng

Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước TP.HCM, trong năm tháng đầu năm kiều hối vào bất động sản chiếm khoảng 21,8% tổng số kiều hối chuyển về trên địa bàn, tăng 0,9% so với cuối năm 2014, trong khi đó kiều hối vào sản xuất kinh doanh chiếm đến 71,7%, phần còn lại là hỗ trợ thân nhân.

Ông Minh dự đoán với tình hình hiện nay, lượng kiều hối chuyển về trên địa bàn trong năm 2015 sẽ khoảng 5,3 – 5,5 tỉ USD, tăng so với con số 5 tỉ USD của năm 2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *