Mối liên hệ giữa lãi suất và tỉ giá hối đoái

Lãi suất và tỷ giá hối đoái là 2 trong số những công cụ quan trọng để Chính phủ điều hành nền kinh tế vĩ mô của một nước. Tuy là 2 công cụ khác nhau nhưng giữa chúng có mối quan hệ qua lại mật thiết với nhau.

Quan hệ giữa lãi xuất và tỉ giá hối đoái

Trước khi nghiên cứu mối quan hệ này, ta cần nghiên cứu một số nguyên lý sau:

Quy luật một giá: Nếu hai nước sản xuất cùng một loại hàng hóa, giá của hàng hóa này phải giống nhau trên toàn thế giới, không quan trọng nước nào sản xuất ra nó.

Ví dụ: Cùng mặt hàng thép: giả sử thép của Mỹ giá 100$/tấn, của Việt Nam là 1.500.000đ/tấn. Theo qui luật trên, tỷ giá của USD/VND phải là 100/1.500.000 =1/15.000, tức là 1 USD đổi được 15.000VND

Thuyết ngang bằng sức mua (Purchasing Power Parity-PPP)

Tỷ giá giữa 2 đồng tiền sẽ điều chỉnh để thực hiện mức giá của 2 nước.

Thuyết này dựa trên Quy luật một giá cho mức giá chung của một quốc gia. Như ví dụ trên, giả sử giá bán thép bằng đồng VNĐ tăng giá 10%(1.650.000đ/tấn), theo qui luật một giá tỷ giá phải tăng tương ứng là 16.500VNĐ/USD, hay đồng USD tăng giá 10% so với VNĐ.

Thuyết ngang bằng sức mua cho thấy nếu mức giá của một quốc gia tăng lên so với nước khác thì đồng tiền của quốc gia đó sẽ giảm giá – đồng tiền nước kia tăng giá.

Điều kiện ngang bằng lãi suất (Interest Parity Condition)

Lãi suất nội địa bằng lãi suất nước ngoài cộng với khoản tăng giá dự tính của đồng tiền nước ngoài. Hay là lãi suất nội địa bằng lãi suất nước ngoài trừ đi sự tăng giá dự tính của đồng nội tệ.

Giải thích: khi lãi suất nội địa cao hơn nước ngoài, đồng tiền nước ngoài sẽ tăng giá một khoảng bằn chênh lệch lãi suất giữa 2 đồng tiền (nhằm đảm bảo ngang giá sức mua).

Ví dụ: lãi suất trong nước là 15%, lãi suất nước ngoài là 10%, thì đồng tiền nước ngoài phải tăng giá 5% nhằm bù đắp cho lãi suất nước ngoài đang thấp hơn.

Mối quan hệ giữa lãi suất và tỷ giá

Xét trường hợp đồng VNĐ và USD (các yếu tố khác không đổi)

Khi lựa chọn nắm giữ đồng tiền nội tệ và đồng ngoại tệ (cụ thể là USD), người ta sẽ xem xét mức lãi suất thực tế* của 2 đồng tiền này

Khi lãi suất của VNĐ cao hơn lãi suất của USD (lãi suất thực), người ta sẽ có xu hướng chuyển từ nắm giữ USD sang nắm giữ VNĐ. Điều này làm cho nhu cầu VNĐ tăng lên, cầu về USD giảm đi, từ đó giá USD sẽ giảm đi so với VNĐ, hay tỷ giá giảm tới một mức tỷ giá mới mà cung cầu USD – VNĐ trở nên cân bằng. Khi đó, lãi suất thực tế của VND và USD tương đương nhau (điều kiện ngang bằng lãi suất và không tính tới lạm phát).

Khi có ảnh hưởng của lạm phát, mặc dù lãi suất danh nghĩa tăng, nhưng lãi suất thực tế giảm, lúc này ngược lai – VND sẽ giảm giá so với USD, dẫn tới tỷ giá tăng.

Ngược lại, khi đồng USD tăng giá, để tạo cân bằng trên thị trường ngoại hối, NHTW sẽ chủ động tăng lãi suất đồng nội tệ(VND) thông qua đẩy mạnh lượng cung ngoại tệ ra nền kinh tế đồng thời hút bớt đồng nội tệ về. Điều này làm cho cung cầu ngoại hối trở nên cân bằng.

Tỷ giá trong dài hạn

Trong dài hạn, tỷ giá hối đoái tuân theo 3 nguyên lý đã nêu:

  • Quy luật một giá:
  • Thuyết ngang bằng sức mua
  • Điều kiện ngang bằng lãi suất

Hạn chế:

Lãi suất và tỷ giá chỉ có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau một cách gián tiếp, chứ không phải là mối quan hệ trực tiếp và nhân quả. Các yếu tố để hình thành lãi suất và tỷ giá không giống nhau. Lãi suất biến động do tác động của quan hệ cung cầu của vốn cho vay. Lãi suất có thể biến động trong phạm vi tỷ suất lợi nhuận bình quân và trong một tình hình đặc biệt, có thể vượt quá tỷ suất lợi nhận bình quân. Còn tỷ giá hối đoái thì do quan hệ cung cầu về ngoại hối quyết định, mà quan hệ này lại do tình hình của cán cân thanh toán dư thừa hay thiếu hụt quyết định.

Như vậy là nhân tố hình thành lãi suất và tỷ giá không giống nhau, do đó biến động của lãi suất (lên cao chẳng hạn) không nhất thiết đưa đến tỷ giá hối đoái biến động theo ( hạ xuống chẳng hạn). Lãi suất lên cao có thể thu hút vốn ngắn hạn của nước ngoài chạy vào, nhưng khi tình hình chính trị, kinh tế và tiền tệ trong nước không ổn định, thì không nhất thiết thực hiện được, bởi vì với vốn nước ngoài, vấn đề lúc đó lại đặt ra trước tiên là sự đảm bảo an toàn cho số vốn chứ không phải là vấn đề thu hút được lãi nhiều.

Các yếu tố ảnh hưởng tới lãi suất và tỷ giá

  • Lạm phát giữa các quốc gia
  • Cung – cầu ngoại hối
  • Cán cân thanh toán quốc tế ( hệ quả của cung – cầu ngoại tệ)
  • Chính sách ngoại thương
  • Hoạt động đầu cơ
  • Tình hình chính trị trong nước và quốc tế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *