Ngân hàng nhà nước đã thu mua một lương lớn ngoại tệ

Đây là khẳng định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trước tình hình nhập siêu có xu hướng gia tăng.
Ngân hàng nhà nước thu mua một lượn lớn ngoại tệ

Ngân hàng nhà nước thu mua một lượn lớn ngoại tệ

Tính đến hết ngày 15/5, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 56,09 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 59,78 tỷ USD, nhập siêu lên tới 3,7 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm 2014, cán cân thương mại xuất siêu 1,3 tỷ USD. Đặc biệt, chỉ tính riêng trong 15 ngày đầu tháng 5, nhập siêu đã là 1,87 tỷ USD, bằng 50% tổng mức nhập siêu từ đầu năm.
NHNN cho biết, nhập siêu không nằm ngoài dự đoán của các cơ quan quản lý nhưng nhập siêu cao ngay trong những tháng đầu năm là diễn biến khá bất ngờ. Tuy nhiên, dự báo cán cân thanh toán tổng thể của năm 2015 sẽ tiếp tục thặng dư, nhập siêu sẽ được bù đắp bằng các nguồn như kiều hối, vay nợ nước ngoài và FDI. “Sức ép từ nhập siêu đối với tỷ giá đã được dự báo trước và NHNN đang điều hành tỷ giá một cách chủ động”, cơ quan này khẳng định.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *