Ngân hàng Xây dựng VNBC được bán với giá… 0 đồng

Theo Thông cáo báo chí mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, ngày 31/1 vừa qua, Đại hội đồng cổ đông bất thường Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNBC) đã được tổ chức tại Hội trường Thống nhất – Ủy ban nhân dân tỉnh Long An để thông báo công khai về kết quả kiểm toán độc lập về thực trạng tài chính, giá trị thực và vốn điều lệ của Ngân hàng và thông qua Phương án bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh Ngân hàng Xây dựng VNBC được bán với giá... 0 đồng số 1

Đại hội đồng cổ đông quyết nghị không thông qua phương án bổ sung vốn điều lệ để đảm bảo giá trị thực vốn điều lệ tối thiểu của ngân hàng bằng mức vốn pháp định.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước trở thành chủ sở hữu (100% vốn điều lệ) của VNCB, chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích và tư cách cổ đông đối với các cổ đông hiện hữu của ngân hàng này.

Với việc NHNN nắm quyền sở hữu toàn bộ vốn điều lệ và Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) tham gia quản trị, điều hành VNCB, theo NHNN thì VNCB có điều kiện thuận lợi hơn trong việc triển khai thành công phương án tái cơ cấu được duyệt và phát triển hoạt động kinh doanh theo hướng an toàn, hiệu quả hơn.

NHNN khẳng định, các quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại VNCB sẽ tiếp tục được đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Vào trung tuần tháng 1 vừa qua, VNCB đã thông báo tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường, nhằm công khai về kết quả kiểm toán độc lập và thực trạng tài chính của ngân hàng đến ngày 30/11/2014. Cùng đó, sẽ trình và bàn về phương án bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 26/12/2013, VNCB công bố mức vốn điều lệ mới là 7.500 tỷ đồng, sau khi thực hiện thay đổi tên gọi từ Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) với sự tham gia của cổ đông mới, có cổ đông lớn là Tập đoàn Thiên Thanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *