Ngành quản lý giáo dục đào tạo gì

1. Ngành Quản lý giáo dục

Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về quản lý, giáo dục và kiến thức chuyên sâu về quản lý giáo dục; Có kỹ năng giám sát, đánh giá kết quả hoạt động và thực hiện các chức năng quản lý ở các cơ quan, tổ chức giáo dục; Có khả năng nghiên cứu và giải quyết những vấn đề của khoa học quản lý nảy sinh trong quá trình quản lý giáo dục; Có năng lực tự học, nghiên cứu khoa học, tiếp tục học ở trình độ cao hơn về quản lý nói chung và quản lý giáo dục nói riêng.

Nơi làm việc: Cán bộ, chuyên viên các phòng/ban đào tạo, tổ chức hành chính, kế hoạch tài chính, đánh giá chất lượng, quản lý dự án, … trong các cơ quan quản lý GD-ĐT (Vụ, Viện, Sở, Phòng); Các trường, cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập; các tổ chức chính trị, xã hội; Hoặc làm cán bộ giảng dạy.

2. Ngành Tin học ứng dụng

Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lý nói chung và quản lý giáo dục nói riêng; Có khả năng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lý chuyên môn, nhân sự, hành chính, tài chính…

Nơi làm việc: Chuyên viên công nghệ thông tin tại các cơ quan quản lý GD-ĐT và các trường, cơ sở giáo dục; Các tổ chức, cơ quan Nhà nước, tư nhân; Các doanh nghiệp hoặc làm cán bộ giảng dạy.

3. Ngành Tâm lý – Giáo dục học

Mục tiêu: Trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản các kiến thức tâm lý học, giáo dục học; Có khả năng ứng dụng các thành tựu của khoa học tâm lý, giáo dục trong hoạt động giáo dục, tư vấn, dịch vụ và phát triển cộng đồng; Có khả năng nghiên cứu khoa học, giảng dạy và tổ chúc các hoạt động dạy học về tâm lý học và giáo dục học;

Nơi làm việc: Giáo viên, giảng viên tại các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học; Cán bộ, chuyên viên, nghiên cứu viên tại các cơ quan quản lý giáo dục (Vụ, Viện, Sở , Phòng) và các cơ quan nghiên cứu; chuyên gia tư vấn tâm lý trong các trung tâm tư vấn tâm lý, các tổ chức chính trị xã hội.

Hiện Học viện Quản lý giáo dục có hệ thống phòng học hiện đại với các phương tiện dạy học tiên tiến như: Computer. Overhead, Projector, Laptop, Camera…Bên cạnh đó thu viên nhà trường có trên 20.000 cuốn sách có thể phục vụ cùng lúc cho khoảng 300 độc giả; Trung tâm Thông tin Thư viện được trang bị hiện đại có hệ thống máy tính nối mạng với các thư viện lớn và thư viện điện tử của các Trường ĐH, các Viện nghiên cứu phục vụ cho nhu cầu học tập và nghiên cứu khoa học.

Không chỉ có vậy, hệ thống phòng ở ký túc xá, hiện đại và khép kín đảm bảo chỗ ở cho khoảng 500 sinh viên, có hệ thống Nhà ăn, Nhà thể thao đồng bộ trong khuôn viên Học viện. Ngoài ra sinh viên các ngành Quản lý giáo dục, Tâm lý – Giáo dục học sẽ được hưởng chế độ như sinh viên các ngành sư phạm. Những sinh viên sau khi học xong có thể tiếp tục học lấy bằng thạc sỹ, tiến sỹ trong và ngoài nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published.