Người lao động được lựa chọn bảo hiểm xã hội

Cho phép người lao động có quyền lựa chọn BHXH một lần hoặc bảo lưu theo luật BHXH 2006. Đây là quan điểm được Chính phủ đưa ra khi báo cáo trước Quốc hội sáng 21/5.

Ngươi dân được lựa chọn bảo hiểm xã hội lao động

Ngươi dân được lựa chọn bảo hiểm xã hội lao động

Đây là quan điểm được Chính phủ đưa ra khi báo cáo trước Quốc hội sáng nay 21.5, liên quan đến quy định tại Điều 60 luật BHXH năm 2014 về chế độ hưởng trợ cấp BHXH một lần.

Thừa ủy quyền Thủ tướng báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, Chính phủ đề xuất điều 60 luật BHXH 2014 được sửa đổi theo hướng: trước mắt cho phép người lao động khi chưa đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu sau một năm nghỉ việc, nếu không tiếp tục đóng BHXH thì có quyền lựa chọn hưởng BHXH một lần, hoặc tiếp tục bảo lưu thời gian đóng BHXH như quy định của luật BHXH năm 2006.

Nội dung này cũng sẽ được xem xét, điều chỉnh tương đồng đối với cả người lao động tham gia BHXH tự nguyện.

Trình bày ý kiến của Ủy ban Các vấn đề xã hội về đề xuất trên của Chính phủ, Chủ nhiệm ủy ban này, bà Trương Thị Mai cho biết, trên cơ sở nguyện vọng của một bộ phận người lao động chỉ làm việc ở khu vực chính thức trong một thời gian ngắn, trong điều kiện sự dịch chuyển lao động từ khu vực phi chính thức sang khu vực chính thức còn chậm, việc làm của người lao động chưa thật sự bền vững, đa số thành viên ủy ban tán thành với đề xuất của Chính phủ, trước mắt cho phép người lao động nếu có nguyện vọng thì được nhận lại số tiền đã tham gia BHXH.

Đồng thời, ủy ban này cho rằng, cần xây dựng lộ trình nâng dần điều kiện hưởng BHXH một lần phù hợp với tỷ lệ lao động trong khu vực chính thức và sự phát triển của thị trường lao động, giảm dần số người không có lương hưu khi về già.

Theo số liệu Ủy ban Các vấn đề xã hội cung cấp, năm 2014, ngân sách phải chi hơn 3.000 tỉ đồng cho khoảng 1,5 triệu người 80 tuổi trở lên không có lương hưu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.