Người thành công và người thất bại khác nhau ở điểm nào

Trong khi những người thành công không ngừng học hỏi thì người thất bại lại luôn cho rằng họ đã biết hết mọi thứ.

Người thành công và người thất bại khác nhau ở điểm nào

Linh Lam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *