Nguyên nhân nào khiến FIT tăng vốn thành công lên gần 1.800 tỷ đồng

Theo Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T (mã FIT) ngày 20/5/2015, trong đợt phát hành hơn 89,212 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 để tăng vốn điều lệ lên gần 1.800 tỷ đồng, các cổ đông đã thực hiện quyền mua trên 86,223 triệu cổ phần.

Số cổ phần cổ đông không thực hiện quyền là gần 3 triệu cổ phần được HĐQT thực hiện phân phối cho các NĐT cá nhân quan tâm như phương án đã được ĐHCĐ thông qua.

Trong suốt quá trình F.I.T thực hiện tăng vốn điều lệ, TTCK đã liên tục sụt giảm, với việc chỉ số VN-Index mất gần 10%. Cổ phiếu FIT cũng theo đó bị sụt giảm về mức thấp nhất trong vòng 5 tháng kể tính đến hạn nộp tiền mua cổ phiếu, cách giá thực hiện quyền chỉ gần 30%. Tuy nhiên, việc tỷ lệ thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu lên tới tới gần 97% cho thấy dòng tiền trên thị trường luôn có sẵn và yếu tố quan trọng để phát hành thành công không chỉ là thị giá mà còn là việc cổ đông nhìn thấy cơ hội sinh lời của DN từ nguồn tiền đó.

Kết thúc quý I/2015, F.I.T đạt doanh thu hợp nhất hơn 200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất cổ đông công ty mẹ hơn 103 tỷ đồng, tương đương mức thu nhập trên mỗi cổ phần riêng quý I/2015 đạt 1.529 đồng/cổ phiếu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *