Nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục ngắn hạn ngày 26/6

Ít có biến động trong phiên cuối tuần (Công ty Chứng khoán Artex – ART)

Điểm tích cực là tâm lý thị trường vẫn khá tốt, và những ảnh hưởng tiêu cực ở một hoặc một nhóm cổ phiếu không lan ra toàn thị trường. Thanh khoản duy trì ở mức khá thấp trong những phiên gần đây khi thị trường giảm điểm nhẹ cho thấy áp lực bán không thực sự lớn.

Giảm ngắn hạn có thể tiếp tục diễn ra (Công ty Chứng khoán MB – MBS)

Thanh khoản chung của thị trường cũng đang sụt giảm cho thấy dòng tiền đang tạm thời đứng ngoài. Chúng tôi cho rằng thị trường đang trong giai đoạn tạo đỉnh kỹ thuật và đi xuống kiểm nghiệm các ngưỡng hỗ trợ thấp hơn tại mốc 580 điểm trong một vài phiên tới.

Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng cổ phiếu trong tài khoản về mức tiền/cổ phiếu là 60/40 là hợp lý. Tránh mua cao tại các phiên phục hồi hoặc tham gia mua thêm giá thấp vì khả năng giảm ngắn hạn có thể tiếp tục diễn ra.

Giảm tỷ trọng và quan sát thêm (Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam – KIS)

VN-Index giảm điểm phiên thứ ba và mất ngưỡng 590 trong bối cảnh nhà đầu tư thận trọng và khối ngoại duy trì bán ròng khá mạnh. Dù qui mô điều chỉnh là không lớn nhờ các thông tin vĩ mô tích cực gần đây, các chỉ số vẫn đang chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn. Theo đó, nhà đầu tư được khuyến nghị giảm tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục ngắn hạn và quan sát thêm.

Sẽ giằng co và tăng nhẹ (Công ty Chứng khoán Maritime Bank – MSBS)

Trong phiên cuối tuần ngày mai, chúng tôi cho rằng thị trường sẽ giằng co và kết phiên tăng điểm nhẹ. Đây chỉ là giai đoạn điều chỉnh tạm thời và thị trường sẽ tiếp tục hướng tới mốc 600 điểm. Nhóm cổ phiếu đầu cơ và cổ phiếu có thông tin hỗ trợ như: SSI, DLG, LCG… vẫn là các cổ phiếu các nhà đầu tư cần chú ý.

Rủi ro tiếp tục điều chỉnh vẫn đang hiện hữu (Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội – SHS)

Như đã nhắc tới trong các bản tin trước, nếu đà tăng không sớm được phục hồi, áp lực bán chốt lời sẽ tăng lên khiến sự điều chỉnh hàng loạt sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn và rất có thể một phiên Thrust down sẽ xảy ra. Rủi ro tiếp tục điều chỉnh vẫn đang hiện hữu. Nhà đầu tư nên tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn, chờ các diễn biến tích cực hơn của dòng tiền trong các phiên giao dịch tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *