Nhà tâm lý học nói về việc nghiện sex

Truyền thống linh đạo Công giáo từ xưa đã dạy mỗi khi cám dỗ đến “hãy chạy mau khỏi nơi ấy…”, kêu tên Chúa, đọc kinh, v.v…. Lời khuyên của các thánh không những không cổ hủ mà lại có lý do khoa học. Chỉ cần hình ảnh xấu ở trong đầu vài phần triệu giây (microseconds), là đủ để bị sập bẫy. Không những chạy khỏi nơi ấy mà lời kinh giúp ta quẳng ý tưởng xấu xa và lấp nó đầy với ý tưởng tốt lành. Khoa học và Công giáo không mâu thuẫn. Hay quá!

Chuyển ngữ từ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *