Nhận diện 5 lợi ích khi nhà đầu tư ngoại tham gia cơ cấu ngân hàng

Với đặc điểm của nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi, hệ thống NHTM Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống tài chính quốc gia, thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận cũng như các chủ thể kinh tế.

17

 

Vì vậy, sự ổn định và phát triển bền vững của hệ thống NHTM ngược lại, sẽ đảm bảo cho sự ổn định và phát triển của nền kinh tế quốc gia. Trong thời gian thực hiện tái cơ cấu, hệ thống NHTM Việt Nam đã đạt được một số kết quả tích cực: quá trình tái cơ cấu diễn ra rất quyết liệt, nhưng không gây ra xáo trộn, bất ổn, ảnh hưởng đến an toàn hệ thống, đảm bảo an ninh tiền tệ quốc gia; những vấn đề và tồn tại cơ bản của các TCTD Việt Nam tích tụ trong nhiều năm trước đây, kể cả những TCTD tái cơ cấu và không tái cơ cấu, đã được bộc lộ khá rõ, tạo cơ sở cho những bước xử lý và cải tiến trong thời gian tới. Tuy nhiên, có thể thấy rằng, nhiều giải pháp tái cơ cấu trong thời gian vừa qua, chẳng hạn nhóm giải pháp liên quan đến cơ chế xử lý nợ xấu, đa phần mang tính kỹ thuật, ngắn hạn và tình thế. Do đó, nhiệm vụ của ngành ngân hàng trong giai đoạn tiếp theo là phải xác định và áp dụng một số giải pháp mang tính bước ngoặt, giúp hệ thống ngân hàng Việt Nam thật sự lột xác và phát triển đúng định hướng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng chung của nền kinh tế. Trong nhiều nhóm giải pháp được Chính phủ và NHNN thông qua, giải pháp cho phép nhà đầu tư nước ngoài tham gia sở hữu TCTD tái cơ cấu với tỷ lệ chi phối là rất đáng chú ý. Theo Đề án 254, Chính phủ khuyến khích các TCTD nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua lại, sáp nhập, hợp nhất với các TCTD tái cơ cấu, nhất là các TCTD yếu kém trên nguyên tắc tự nguyện và theo quy định của pháp luật hiện hành.
————
Xem thêm: Nhận diện 5 lợi ích khi nhà đầu tư ngoại tham gia cơ cấu ngân hàng, http://vietbao.vn/Kinh-te/Nhan-dien-5-loi-ich-khi-nha-dau-tu-ngoai-tham-gia-co-cau-ngan-hang/199118783/90/
Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.