Nhập khẩu máy móc cũ sẽ được nới rộng điều kiện

Máy móc, thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng sẽ được nhập khẩu vào Việt Nam dễ dàng hơn, theo nội dung chính của Thông tư 20 sửa đổi đang được Bộ Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân.

Nhập khẩu máy móc được nới rộng điều kiện

Nhập khẩu máy móc được nới rộng điều kiện


Nội dung chính của thông tư sửa đổi này cũng đã được ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN), trả lời trước Quốc hội trong phiên chất vấn tuần qua.

Theo dự thảo thông tư, tổ chức, cá nhân nhập khẩu máy móc công nghệ cũ có thể chọn tiêu chí chất lượng còn 70% trở lên, hoặc không quá 10 năm sử dụng. Các điều kiện này thoáng hơn so với Thông tư cũ quy định chất lượng phải còn từ 80% trở lên và không quá 5 năm sử dụng.

Tuy nhiên cũng có một số máy móc ở một số lĩnh vực đòi hỏi chất lượng còn lại phải cao hơn 70% như trong lĩnh vực y tế, hoặc máy móc có ảnh hưởng đến môi trường.

Đơn vị nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ về phải có chứng thư thẩm định chất lượng hoặc thời gian máy móc đã sử dụng, phát hành bởi tổ chức đủ điều kiện và được Việt Nam công nhận.

Theo ông Nguyễn Quân, thông tư sửa đổi này sẽ được ban hành ngay trong năm 2015.

Trước đó vào ngày 15-7-2014, Bộ KH-CN đã ban hành Thông tư 20 và có hiệu lực một tháng rưỡi sau đó. Tuy nhiên nhiều bộ, ngành đã có ý kiến đề nghị tạm dừng áp dụng thông tư này để điều chỉnh, bổ sung nhằm thu hút được đầu tư công nghệ cao từ nước ngoài.

Thông tư 20 ban hành vào ngày 15-7-2014 chỉ cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị còn chất lượng trên 80%, hoặc thời hạn sử dụng không quá 5 năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *