NHCSXH cho vay vốn 6 tháng đầu năm đạt 23.800 tỷ

Tính đến 30/6, tổng nguồn vốn của NHCSXH đạt trên 141 nghìn tỷ đồng, tăng 3,6% so với năm 2014. Riêng 6 tháng đầu năm cho vay vốn đạt 23.800 tỷ đồng và ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 10% cho cả năm.

NHCSXH: Nợ quá hạn, nợ khoanh chỉ chiếm 0,84% tổng dư nợ

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2015.

Theo báo cáo tại hội nghị, tính đến ngày 30/6/2015, tổng nguồn vốn của NHCSXH đạt hơn 141 nghìn tỷ đồng – tăng 3,6% so với năm 2014. Trong đó, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt trên 4.400 tỷ đồng; tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt gần 136 nghìn tỷ đồng, tăng 6.229 tỷ đồng so với 31/12/2014, với 6,9 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ, hoàn thành 78% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; nợ quá hạn, nợ khoanh chỉ chiếm 0,84% tổng dư nợ.

Đáng chú ý là, doanh số cho vay 6 tháng đầu năm đạt 23.800 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 1,1 triệu lượt khách hàng được vay vốn, thu hút và tạo việc làm cho trên 162 nghìn lao động, trong đó có trên 3,4 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài; giúp trên 660 nghìn lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng 1.141 nghìn công trình cung cấp nước sạch, trên 8 nghìn căn nhà vượt lũ cho hộ gia đình vùng đồng bằng sông Cửu Long….

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2015, toàn hệ thống NHCSXH tích cực triển khai hiệu quả công tác huy động vốn, đáp ứng nhu cầu giải ngân các chương trình tín dụng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch tăng trưởng dư nợ tín dụng 10% theo chỉ tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Ngân hàng cũng tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; chuẩn bị tốt các điều kiện về nguồn vốn, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ… cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay hộ nghèo làm nhà ở (theo Quyết định 167 giai đoạn II) khi chính sách được ban hành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *